Klatrejul 2014

Velkommen til Klatrejul, en alternativ adventskalender for det utvidede Oslo-området, der tøffe fysiske utfordringer står høyere i kurs enn twist og kjappe drive-in-cacher.

Følgende oppfordringer gis til alle cacheutleggere:

  1. Klatring, klatring, klatring!
  2. Husk attributt for klatreutstyr, vansklig klatring eller treklatring!
  3. Lukenummeret kalles: «Klatrejul #LUKENUMMER» og så resten av navnet, f.eks. «Klatrejul #01 Juletreskogen».
  4. Fysisk utlegging og innmelding til kontrollør minimum 14 dager før publisering.
  5. Husk å be om publiseringsdato i «reviewer note» til kontrollør.
  6. Etter publisering må du gjerne oppdatere utleggsdato slik at den blir lik publiseringsdato.
  7. Samme person må gjerne legge ut cacher på flere datoer.

Ut over dette er alt lov. En mystery som krever 140 i IQ og svart belte i Google er like velkommen som en nano i toppen av en 30 meter høy julegran eller tønne gjemt 15 km inne i skauen på Hadeland. Alle vansklighetsgrader er velkomne, og om du må klatre 30 cm eller 30 meter, og om du må klatre i et tre, i et skilt eller i en fjellvegg har mindre betydning.

Selv om utgangspunktet er Oslo-området, kan radiusen utvides nokså langt…

Påmelding til tomahg

Dato Utlegger Cachenavn og link
01. Palindromus Klatrejul #01 Bison i Østmarka
02. tomahg Klatrejul #02 Grefsen klatrepark – Tung i rompa?
03. tomahg Klatrejul #03 Karl Johans gate
04. Pellexx Klatrejul #04 Deep Water Tree
05. khamelen Klatrejul #5 Treehuggers Anonymous
06. LUDO Klatrejul #6 – I Går Ja
07. terjekva Klatrejul#07 – Oslo Panorama IV – TKV010
08. DusteMikkelRev Klatrejul #08 Snowflakes
09. T.Darup Klatrejul #09 Advent Su Doku TD#34
10. Seiers Klatrejul #10 Hasleparken
11. _orug Klatrejul #11 – Minirapell ved Store Åklungen
12. nerro Klatrejul #12 Oppegård
13. Valemon Klatrejul #13 Ship O’hoy!
14. Chumalunga Klatrejul #14 Gjevikåsen
15. DusteMikkelRev Klatrejul #15 Stars Shine A Light
16. nerro Klatrejul #16 Oppegård
17. krillbaaten Klatrejul #17 – Innfartsport til Lillomarka
18. Valemon Klatrejul #18 Birkelunden offset
19. olekro78 Klatrejul #19 Ellingsrud
20. biffsjef Klatrejul #20 Julenissens rasteplass
21. TSH98 Klatrejul#21 Pinus sylvestris
22. A-Husky Klatrejul # 22 Langs skiløypa
23. TrulsHE Klatrejul #23 En stor utfordring(?)
24. A-Husky Klatrejul # 24 Svea

Funnstatistikk

Klatrejul 2014

generated on 2015-01-10
using GSAK-Macro GPXCREF
v2.04 by OpusTerra

Klatr ejul #01 Bison i Østma rka Klatr ejul #02 Grefs en klatr epark – Tung i rompa ­? Klatr ejul #03 Karl Johan s gate Klatr ejul #04 Deep Water Tree Klatr ejul #05 Treeh ugger s Anony mous Klatr ejul #06 I Går Ja Klatr ejul #07 Oslo Panor ama IV – TKV01 0 Klatr ejul #08 Snowf lakes Klatr ejul #09 Adven t Su Doku TD#34 Klatr ejul #10 Hasle parke n Klatr ejul #11 Minir apell ved Store Åklun gen Klatr ejul #12 Oppeg ård Klatr ejul #13 Ship O’hoy ­! Klatr ejul #14 Gjevi kåsen Klatr ejul #15 Stars Shine A Light Klatr ejul #16 Oppeg ård Klatr ejul #17 Innfa rtspo rt til Lillo marka Klatr ejul #18 Birke lunde n offse t Klatr ejul #19 Ellin gsrud Klatr ejul #20 Julen issen s raste plass Klatr ejul #21 Pinus sylve stris Klatr ejul #22 Langs skilø ypa Klatr ejul #23 En stor utfor dring (?) Klatr ejul #24 Svea Klatr ejulX tra – Juleb usken
Finds
Favs
Days/F
Last F
18
3
1.7
7
11
1
2.6
18
64
13
0.4
1
12
4
2.3
14
5
3
5.0
12
8
8
3.1
14
6
1
4.0
24
7
1
3.3
6
20
1
1.1
2
11
5
1.8
12
2
2
10
20
4
1
4.8
15
11
2
1.6
12
3
1
5.7
15
2
3
8.0
16
7
0
2.1
2
9
0
1.6
2
0
0
NF
NF
7
2
1.7
2
8
8
1.3
2
2
2
5.0
10
8
2
1.1
3
1
2
8.0
1
13
7
0.5
0
2
3
4.5
8
biffsjef  1:  76%
 
20 1910
lsk  2:  76%
 
19 1900
Pellexx  3:  48%
 
13 1210
Ormputt  4:  36%
 
9 900
TSH98  5:  36%
 
10 910
Valemon  6:  32%
 
10 820
chumalunga  7:  24%
 
6 600
LUDO  8:  24%
 
6 600
reodor09  9:  24%
 
6 600
V&V  10:  24%
 
6 600
Barmar1  11:  20%
 
5 500
Hemal  12:  20%
 
5 500
Akkim+M  13:  16%
 
4 400
Catch  14:  16%
 
4 400
SolEg  15:  16%
 
4 400
tomahg  16:  16%
 
6 420
khamelen  17:  12%
 
3 300
Ree436  18:  12%
 
3 300
Shincosutan  19:  12%
 
3 300
Tim1001  20:  12%
 
3 300
espenj  21:  8%
 
2 200
GeoSletten  22:  8%
 
2 200
Josva  23:  8%
 
2 200
M&M-NOR  24:  8%
 
2 200
MSH06  25:  8%
 
2 200
Solemskogen  26:  8%
 
2 200
T.Darup  27:  8%
 
3 210
trondlyder  28:  8%
 
2 200
ugle  29:  8%
 
2 200
A-Husky  30:  4%
&nbspnbsp;
3 120
Abelmann  31:  4%
 
1 100
akh76  32:  4%
 
1 100
akiil  33:  4%
 
1 100
anette1859  34:  4%
 
1 100
arvlill  35:  4%
 
1 100
Athenano  36:  4%
 
1 100
BlueM244  37:  4%
 
1 100
Cherpel  38:  4%
 
1 100
Dokken68  39:  4%
 
1 100
eliarne  40:  4%
 
1 100
espenbe  41:  4%
 
1 100
FHjorth  42:  4%
 
1 100
Fjellrever  43:  4%
 
1 100
h-fire  44:  4%
 
1 100
haharle  45:  4%
 
1 100
Heidi.G.  46:  4%
 
1 100
Huttern  47:  4%
 
1 100
ihh64  48:  4%
 
1 100
ingersund  49:  4%
 
1 100
IVT9  50:  4%
 
1 100
JAH!  51:  4%
 
1 100
Janot2  52:  4%
 
1 100
JelloBee  53:  4%
 
1 100
Jokkolokko  54:  4%
 
1 100
Jomie  55:  4%
 
1 100
jonamf  56:  4%
 
1 100
jonmarb  57:  4%
 
1 100
JSB542  58:  4%
 
1 100
just chaos  59:  4%
 
1 100
Kbrat  60:  4%
 
1 100
kibo44  61:  4%
 
1 100
Knocky737  62:  4%
 
1 100
kosunde  63:  4%
 
1 100
kristinos85  64:  4%
 
1 100
Lille lord  65:  4%
 
1 100
linnkei  66:  4%
 
1 100
LisbethB71  67:  4%
 
1 100
magnum & maroon  68:  4%
 
1 100
mamoreb  69:  4%
 
1 100
miss.lindberg  70:  4%
 
1 100
moonlightshadow2000  71:  4%
 
1 100
Mostly Moose  72:  4%
 
1 100
Muspel  73:  4%
 
1 100
nahjo  74:  4%
 
1 100
neergaard!  75:  4%
 
1 100
nerro  76:  4%
 
3 120
ninad  77:  4%
 
1 100
noesa  78:  4%
 
1 100
pdahl  79:  4%
 
1 100
PDahlFrua  80:  4%
 
1 100
PDAHLjr  81:  4%
 
1 100
Petter-R  82:  4%
 
1 100
plasta  83:  4%
 
1 100
pogern  84:  4%
 
1 100
pwgo  85:  4%
 
1 100
richardo7  86:  4%
 
1 100
samuels1  87:  4%
 
1 100
sander98  88:  4%
 
1 100
Sandsucher  89:  4%
 
1 100
Seiers  90:  4%
 
1 100
Selmahh  91:  4%
 
1 100
signii  92:  4%
 
1 100
Siwen71  93:  4%
 
1 100
Skogenskongle  94:  4%
 
1 100
SpeedCore  95:  4%
 
1 100
sterkegustav  96:  4%
 
1 100
Team Il  97:  4%
 
1 100
Team_Halvorsen  98:  4%
 
1 100
TeamHadouken!  99:  4%
 
1 100
Teddy Steiff  100:  4%
 
1 100
terjekva  101:  4%
 
1 100
Tigergutt84  102:  4%
 
1 100
titi89  103:  4%
 
1 100
Tor8900  104:  4%
 
1 100
Treleopard  105:  4%
 
1 100
Triaden1  106:  4%
 
1 100
trwibo  107:  4%
 
1 100
turvid  108:  4%
 
1 100
ubrukelig  109:  4%
 
1 100
Vichi  110:  4%
 
1 100
wessbo  111:  4%
 
1 100
Xeiron  112:  4%
 
1 100
yarnslayer  113:  4%
 
1 100
_oruG  114:  0%
 
0 001
Kjeball  115:  0%
 
0 001

25 caches listed (25 were submitted) | average Difficulty: 2.4 | Terrain: 4.2 | total Finds: 240 | DNFs: 2 | Favs: 75
115 geocachers listed (138 were submitted) | Displayed Finds: 240 | Hides: 18 | DNFs: 2
Vertical sorting: by Sum of Finds, in case of equal sums: Alphabetical
Horizontal sorting: by As per GSAK, Ascending
Date Checking to report logs between 2014-12-01 thru 2014-12-31

Explanation of stats:
Favs: Favorite points received
Days/F: average days between the finds of a cache
Last F: days since the last find of a cache
Percent value: percent of finds on all listed caches
bar graph: compares the number of finds of a cacher to those of the Top-Cacher
4-number-stat of a Cacher: sum of finds and hides  nb. of findsnb. of hidesnb. of DNFs

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *