HQ Duck Dash – TB race

GC_DuckRace

Dette er en norsk oversettelse av det viktigste som står i geocaching.com sitt blogginnlegg om HQ Duck Dash. Vi har etter beste evne oversatt og håper det ikke er noen feil, men vi kan ikke garantere – så derfor påpeker vi at det er det som står på de offisielle geocaching.com sidene som gjelder. I blogginnlegget på geocaching.com er det også noen videoer som det ikke er linker til her – de er litt vanskelige å gjenskape på norsk 😉

Den 30. august 2001 så aktiverte grunnelggeren av geocaching.com Jeremy Irish verdens første sporbare reisevenn, TB1. Jeremy sier: «Da vi først startet med sporbare så slap jeg 7 Dødlige Ender løs i verden.» Hver av de sporbare endene fikk navn ut fra de 7 dødssyndene, så de dødlige endene fikk navnene Misunnelse, Latskap, Hovmod, Fråtseri, Begjær, Grådighet  og Vrede. Og så ble de sendt ut i verden for å reise fra geocache til geocache. (Den Gårdige Anda ble plassert i en cache som aldri ble publisert på geocaching.com og kan fortsatt være gjemt et sted i Virginia.)

Og slik startet et spill i spillet: sporbare – eller resievenner som vi også kaller dem på norsk. I dag er det mer enn 2 655 951 sporbare som resier rundt i verden – de får venner, skaper minner og venter tålmodig på å fullføre oppgaven sin.

For å feire at det er 15 år siden første sporbare ble sluppet så arrangerer geocaching.com et verdensommspennende TB race med de reincarnerte Dødlige Endene. Og du er invitert til å være med!

TB racet vil begynne 20. juli 2016 klokka 12:01 am PST (det er 20. juli 09:01 i Norge) og avsluttes 20. august 2016 klokka 11:59 pm PST (21. august 8:59 i Norge).

Hvordan bli med på HQ Duck Dash:

 1. Få fatt i en ny sporbar som ikke er registrert på geocaching.com enda. De kan gjerne ha «ande-tema», men det er ikke et krav. (Pro Tip: IKKE legg ut den sporbare i en geocache før 20. juli 2016. Du kan godt legge den ut senere, men all bevegelse FØR 20. juli diskvalifiserer den sporbare.)
 2. Aktiver den sporbare – det kan du gjøre før 20. juli 2016 – men IKKE legg den ut før den 20ende.
 3. Skriv inn din sporbares oppgave. (Pro Tip: Legg inn instruksjoner om hvordan den sporbare skal komme til et geocaching event den 20. august som er den Internationale Goecaching Dagen.)
 4. Les HQ Duck Dash Code of Honor. Blir du med på TB races så må du følge disse reglene. Nederst på siden finner du en norsk oversettelse av disse Code of Honor.
 5. Du må fylle inn dette «signup skjema» FØR 17. juli 2016. (Det finnes noen «offisielle Deadly Duck tags» som automatisk er med.) Du må være over 18 år for å delta.
 6. Følg med på din sporbares vei til et geocaching event på den Internasjonale Geocaching Dagen.

Hvordan vinne?

Først og fremst er alle som deltar vinnere! Alle eiere av sporbare som er med vil få en HQ Duck Dash badge på profilen sin.

For å være med å konkurrere om de andre premiene så MÅ den sporbare avslutte sin reise på et geocaching event den 20. august 2016 – den Internationale Geocaching Dagen. De som får 1ste, 2dre og 3je plassen i de følgende kattegoriene vil bli valgt ut og omtalt av Geocaching HQ, og på den måten får evig og internationalt tillatelse til å skryte av sin bragd.

Beste Sporbar Bilde

Denne utmerkelsen gis til den sporbare med det beste bildet fra TB races som bestemt av HQ. For å bli med i vurderingen må fotoet sendes inn via dette skjema av den som tok det originale bildet.

Beste Log

Denne utmerkelsen gis til den sporbare med den mest inderlige, episke og/eller generelt underholdende log som bestemt av HQ. For å bli med i vurderingen  må loggen sendes inn gjennom dette skjema (av den som eier den sporbare eller den som skrev loggen).

Lengste reise.

Denne utmerkelsen går til den sporbare som har reis lengst mellom geocacher fra 20. juli til 20. august.

Innom flest geocacher.

Denne utemerkelsen går til den sporbare som har vært «droppet» eller «visited» flest ulike geocacher i tidsrommet fra 20. juli til 20. august.

Hilst på flest geocachere.

Denne utmerkelsen går til den sporbare som har vært grabbet eller flyttet av flest ulike geocachere mellom 20. juli og 20. august.

Hvis du er klar til å delta så finn en ubrukt sporbar, registrer den og fyll ut skjema som beskrevet over. LYKKE TIL!

HQ Duck Dash Code of Honor

Oversatt til norsk:

Blir du med på HQ Duck Dash så godtar du følgende:

Sporbaretikette er viktig fordi 1) det sikrer morsom og fair konkurranse og 2) fremmer fred i verden. Alle deltagere erkenner at racet kun er for moroskyld og godtar å oppføre seg ordentlig og å ha gode manerer ved blandt annet:

 • Aldri, under noen omstendigheter, jukse med logger eller sporbare (sofa logging mm ol)
 • Altid logge at du har tatt en sporbar fra en geocache så raskt som mulig
 • Altid flytte sporbare på riktig måte, selv om det er din bitre konkurrents sporbare på vei til å vinne over deg…
 • Ikke lag kaos i universet ved å sende flere sporbare med samme kode avgårde.

Deltagere forstår at denne listen er på ingen måte komplett og godtar at men ikke skal se etter mulige omveier eller snarveier av noe slag.

Deltagere er inneforstått med at om man bryter denne «Code of Conduct» så setter man på spill 1) eksistensen av lek og moro i verden og 2) din sporbares mulighet til å gi deg heder og ære. Siden det er mange millioner mennesker som bedriver geocaching og Geocachin HQ har et begrenset antall droner, så skjønner alle deltagere at HQ ikke har mulighet til å håndheve alle disse reglene, men, hvis man bryter disse reglene så risikerer man at ens kjære sporbare blir diskvalifisert (seriøst!).

Endringer i regelverket for challenge-cacher

Fra og med i dag tillates publisering av challenge-cacher igjen, men de må følge de reviderte retningslinjene.

Groundspeak har brukt litt over ett år på å samle feedback, gjennomføre undersøkelser og komme opp med et nytt rammeverk for challenge-cacher. Det er gjort flere endringer, og de ser godt begrunnede ut.

Challenge-cacher har vært vanskelig å behandle for reviewerne, ettersom det har vært behov for en stor del skjønn sammenlignet med andre cacher. Av samme grunn har challenge-cacher stått for over 50% av alle saker som sendes inn til appeals, selv om de står for bare 1% av cachene som sendes inn. På toppen av det har loggekrav ofte vært vanskelige å forstå, og lette å misforstå.

Så, hva er forandret?

Challenge-sjekkere
En av de største endringene er at alle nye challenge-cacher heretter må inkludere en nettbasert challenge-sjekker.

Foreløpig er Project-GC den eneste som er godkjent for å levere sjekkere. Du kan lese mer om sjekkere hos Groundspeak eller hos Project-GC.

Selv om Project-GC leverer challenge-sjekkere, må alle krav kunne verifiseres med informasjon som er offentlig tilgjengelig på geocaching.com. Alle krav skal være basert utelukkende på loggtypene «Found it», «Attended» eller «Webcam Photo Taken». Det er typen logg som skal gjelde, ikke innholdet.

Cacheeier må selv være kvalifisert
Cacheeier må selv ha oppfylt alle krav i challenge-cachen. Det er gjort for å unngå krav som er helt hinsides all fornuft, og som cacheeier ikke en gang kan drømme om å oppfylle.

Tidsbegrensede challenge-cacher er ikke lenger tillatt
Krav som må gjennomføres innenfor en bestemt tidsperiode, er ikke lenger tillatt. Så krav som for eksempel «Finn minst 500 cacher på en måned» eller «Finn 10 forskjellige cachetyper på en dag» er ikke lenger tillat. Endringen er både for å unngå at folk må holde et unormalt høyt tempo, og for å unngå at eventer eller CITO-eventer opprettes kun for å få nok ikoner en dag.

«Dager på rad» begrenses til 365 dager
Challenge-cacher basert på dager på rad blir begenset til 365 dager. Caching skal ikke føles som en jobb, det skal være gøy!

Krav relatert til Waymarking, Benchmarking eller logging av sporbare eller spesifisering av labcache-funn er ikke lenger tillatt
Waymarking og Benchmarking kan begge deler være fine aktiviteter, men det har ingenting med geocachingrelaterte utfordringer å gjøre. Challengekrav relatert til sporbare, kan og har ført til utbredt masselogging og deling av lister. Det er ikke ideelt. Labcacher er midlertidige, og derfor ikke tillatt brukt. Eneste unntaket er i krav som omhandler totalt antall funn, lengste dager på rad og funn for hver dag i året.

Challenge-cacher kan ikke basere seg på noen av disse elementene: cachenavn, cacheeier, GC-koder eller beskrivelse
Det inkluderer challenger som «Finn en cache for hver bokstav i alfabetet», «Finn x antall cacher med bare tall i GC-koden» osv. Denne typen har ofte ført til utplassering av «hjelpecacher», med konstruerte navn og beskrivelser.

Challenge-cacher må ligge på oppgitte koordinater, eller ha et synlig finaleveipunkt
Selve cachen må være plassert på oppgitte koordinater, eller på koordinater oppgitt i et synlig veipunkt. Det er altså ikke tillatt å kombinere en mystery med en challenge-cache.

Krav basert på prosentandel av cacher, cachetyper, D/T eller andre verdier innenfor et begrenset geografisk område er ikke tillatt
Krav som for eksempel «50% av alle earthcacher i Norge» eller «20% av alle cacher i Kristiansand kommune» er ikke tillatt. Men krav som «15 earthcacher i Norge» kan være tillatt.

Cachens vanskelighetsgrad skal følge challenge-krav, cachens terrenggrad skal følge terrenget
Det anbefales nå at challenge-cachens vanskelighetsgrad settes basert på kravene. Terrenggraden settes basert på terrenget på stedet.

 

Så, hva forblir som det er?

Det som ikke forandrer seg, i denne omgang, er ikonet. Challenge-cacher forbli en subtype av mystery/unknown, også uten eget attributt. Men Groundspeak sier de vil se på dette på nytt etter de nye retningslinjene har vært i bruk en stund (1+ år).

Vi håper alle cacheiere respekterer de nye retningslinjene, og bidrar til at de negative sidene som førte til endringen blir kraftig redusert. Det finnes ingen backupplan, hvis ikke disse endringene hjelper, er eneste utvei å nekte challenge-cacher helt.

Hva skjer med eksisterende challenge-cacher?

Eksisterende challenge-cacher (publisert før 21. april 2015) blir «grandfathered«, og får leve videre frem til det eventuelt blir problemer med de.

Det er derfor viktig å huske på at selv om det allerede finnes en challenge slik du ønsker å lage, betyr ikke det at den kan publiseres etter dagens retningslinjer.

Hva med mine labcache-funn?

Per i dag kan ikke Project-GC hente ut info om dine labcache-funn, derfor blir det også veldig vanskelig å lage challenge-sjekkere som sjekker de.

Men, Groundspeak og Project-GC jobber med å fikse det, slik at funn av labcacher kan telles i sjekkere for de challengekrav som er tillatt.

 

Mer info:
Retningslinjene for challenge-cacher
Challenge-sjekkere
Challenge-cache subjektivitet
Oppsummering av endringene på geocaching-bloggen

Logger skifter fra HTML/BBCode til Markdown

Frem til og med i dag har du kunnet benytte HTML og BBCode i logger, for å f.eks. gjøre skrift fet eller endre farge og fontstørrelse.

Fra og med 2. februar forsvinner denne muligheten. Den nye måten å formatere logger på er ved hjelp av Markdown.

Hva er Markdown?

Markdown er et enkelt kodespråk som baserer seg på klartekst, det er utformet slikt at det enkelt kan konverteres til f.eks. HTML. Markdown er laget slik at teksten er fullt lesbar også i klartekst.

Det finnes ingen offisielle Markdown-standarder, men det er en del fellestrekk for de fleste implementasjoner.
Geocaching.com bruker en modifisert versjon av MarkdownDeep.

Hva har dette å si for meg?

For det første må du med en gang slutte å bruke HTML og BBCode. Men det er også en del andre ting du må ta hensyn til, ettersom Markdown benytter helt ordinære tegn til å styre formatering.

 • Ikke start linjer med et tall og et punktum, f.eks. «2. februar», det vil bli endret til en punktmerkeliste, og første tallet blir 1 uansett hva du har skrevet før punktum
 • Ikke bruk * og _ rundt ord, med mindre du ønsker å ha ordet i fet skrift eller kursiv (det er laget unntak for {*FTF*})
 • Alternative FTF-tager som **FTF** blir nå i fet skrift
 • Overskrifter og sitater blir i kursiv og grønn skrift

Logger du på geocaching.com, kan du se forhåndsvisning under loggvinduet. GSAK har også forhåndsvisning.

Det er ikke lenger mulig å endre farge og gjennomstreking er heller ikke støttet.

Gamle logger

Når Markdown innføres blir samtlige logger, også de 500 millionene eksisterende logger, tolket som Markdown.

Det vil si at hvis du har benyttet HTML, f.eks. <b>Fet</b> for å lage fet skrift, vil det nå ikke lenger vises som fet skrift. Istedet vil du se HTML-kodene i klartekst. Det samme gjelder BBCode ([b]Fet[/b]). I tillegg vil eventuelle ting nevnt over, som linjer som starter på tall med punktum, bli tolket som Markdown – selv om du aldri mente at det skulle det. Har du f.eks. nevnt en dato i en gammel logg, kan den da fort ha blitt forandret helt.

Groundspeak har sagt at de ikke kommer til å konvertere gamle logger, de lar det være opp til hver enkelt bruker.

Det finnes verktøy for å gjøre jobben, f.eks. i GSAK, men du må fortsatt identifisere loggene med problemer, konvertere og endre loggen på geocaching.com selv. Det finnes ingen verktøy som kan gjøre det for deg, da APIet ikke støtter endring av eksisterende logger.