Endringer i statistikk og forum

Alle forumbrukere har i dag mottatt e-post fra tidligere forumadministrator, vi ser det derfor nødvendig å komme med denne kunngjøringen.

Styret i foreningen Geocaching i Norge har begynt en prosess med å gjøre foreningen til den landsdekkende interesseorganisasjonen medlemmene ønsker vi skal være. En del av den prosessen er å rydde opp i gammelt grums.

Oppryddingen startet med nye nettsider, og så tok vi for oss diverse brudd på geocaching.com sine bruksvilkår. Malene for logger og infoark var det første vi måtte fjerne, da de brøt med bruksvilkårene for geocaching.com sine logoer. Det jobbes med nye og forbedrede maler.

Statistikksidene var dessverre også en ting som brøt med geocaching.com sine bruksvilkår, på flere punkter. Både måten dataene ble samlet inn på og at de i det hele tatt ble presentert, brøt med vilkårene vi alle har akseptert. Når andre hendelser skapte en uoverensstemmelse mellom styret og statistikkadministrator, var det derfor lett å avgjøre at statistikken måtte legges ned. Statistikksiden har i løpet av det siste året også vært ganske unøyaktig.

Styret har i lengre tid prøvd å få moderator- og administrasjonsrettigheter over forumet, som ligger under foreningens paraply. Når tidligere administrator gjentatte ganger nektet, ble vi til slutt nødt til å gi oss selv administrasjonsrettigheter. Det gjorde vi uten at tidligere administrator mistet sine rettigheter. Svaret vi fikk da var en annonsering, et Facebook-innlegg og til slutt e-posten dere alle har fått. Vi har på bakgrunn av innholdet, som vi tolker som en avskjed, fjernet administratorrettighetene til tidligere administrator.

Vi er absolutt fornøyd med jobben som har blitt gjort, og er takknemlig for innsatsen. Vi hadde håpet vi kunne fått til et bedre samarbeid, og syns det er synd det skulle ende slik.

Vi håper på forståelse for at vi som en seriøs interesseorganisasjon er nødt til å følge retningslinjer, bruksvilkår, lover og regler.

Vi forstår også at ikke alle er enige med oss i avgjørelsene vi har tatt.

Styret i Geocaching i Norge

Posted in Geocaching i Norge, Nyheter 2014.