Referat styremøte 17 Juni 2020

Kl. 18:00 – 19:40

Tilstede på Skype:

Else Nordhagen – Whoelse
Freddy Hoffmann – Wagalolo
Ola Birkeland – Olabirk
John Asbjørn Johansen – Brustadteam
Kjetil Hofstad – Hofstad
Ragnhild Solheim – Viking_Princess

 

Sak 1. Referat fra forrige styremøte 20.05.20

Ingen kommentarer fra forrige referat, godkjent.

Sak 2. Status medlemspakke

Vi har hatt jevnlig kontakt med GeoSport angående innhold og priser og desverre er realiteten at å trykke egen logo ikke er billig. Da vi startet dette projektet hadde vi som ambisjon å kunne gi noe tilbake til våre medlemmer, slik at de føler de får noe for medlemsskapet. Men hvis denne pakken koster mer enn medlemsskapet per år, vil dette ha liten hensikt for oss. Vi prøver derfor å vri denne mot noe annet og tenke nytt. Ideer som å lage en medlemspakke som kan kjøpes til redusert pris, eventuelt coin-pakker med litt «cache-snacks» i som medlemmene får til en fin pris ble diskutert. Give away pakker og premier til feks konkurranser ble også diskutert. Styret har blitt enige om å tenke mer på disse nye ideene til neste styremøte.

 

Sak 3. Årsmøte

Vi skal søke om å få en egen google konto til GiNo til å bruke til nettmøter. Det ble ikke gjort forberedelser på forhånd til test av avstemning før medlemsmøtet på nett 10. Juni, ellers fungerte det greit. Survey monkey kan brukes for stemming. Vi ble enige om å teste med styret for å se hvordan det fungerer. Freddy inviterer til mini test torsdag 25/6 18:00

 

Sak 4. 20 års jubileum 2021

Styret har svart på henvendelsen angående 20 års jubileum 2021, men venter på svar tilbake på vår mail. Styret er meget positive til denne ideen. Vi har oppgitt vår kontakt person og venter litt før vi tar kontakt igjen.

 

Sak 5. Ny GiNo coin for jubileum 2021 (Norges første cache 20 år) eller GiNo Jubileum 15 år (Februar 2023).

Styret har forhørt seg mer angående det å lage en ny GiNo coin. Forslag har kommet inn, men styret er avventende til vi vet mer og har hørt om pris, muligheter osv. Det ble en liten idè myldring angående design, men det skal settes av eget møte (workshop) etter neste styremøte i August kun til dette. Styret har ingen planer om en konkurranse slik som sist, men hvis det er interesse fra medlemmene og det er noen som vil dele sine meninger og ideer tar vi mer enn gjerne imot innspill på mail på dette før vi går i gang med workshop i August.

 

Sak 6. Økonomisk støtte til Vikingeventet – behov for nye retningslinjer

Det har ikke blitt forfattet tekst til dette enda, det blir tatt før neste styremøte.

 

Sak 7. Historikk gamle sider – Erfaringsdatabase Vikingeventet

Det er allerede startet med å oppdatere sidene. Vi har spurt etter tekst og bilder fra 2017-eventet og eventuelt litt info fra 2016. Det er blitt lovet tekst vi kan bruke og vi venter på tilbakemelding før vi kan oppdatere siden videre. Bilder er allerede mottatt og er lastet opp til Dropbox.  Når det gjelder 2018 eventet er det også her tatt kontakt med ansvarlige arrangører med spørsmål om det er mulig å få hjelp til tekst på siden. Ikke mottatt svar til nå. Det vil bli tatt kontakt med arrangørene av 2019-eventet for å se om de kan komme med litt tekst til oss der. Hvis noen av våre medlemmer har informasjon eller bilder de gjerne vil dele og synes kan komme til nytte i denne databasen håper vi de kan ta kontakt slik at vi får en utfyllende og fin historikk til vikingeventene.

 

Sak 8. Medlemsmøte på nett, evaluering

Fungerte bra teknisk, folk kunne øve på å slå av mic når de ikke hadde ordet, ellers uten dagsorden ble det stille. Else redda det ved å ta en runde med å oppfordre til å fortelle hvem vi alle var, da tødde det litt opp. Kom opp flere forslag, bla. at vi burde ha slike nettmøter 3-4 ganger i året. Vi må øve på å holde medlemsmøte. Eventuelt ha temaer i bakhånden hvis det blir stille.

 

Sak 9. Temacacher

Det kom inn forslag på nettmøtet om temacacher med felles profilering. Dette krever vedlikehold av GiNo, og det ble diskutert for og mot, siden man ikke vet hva styremedlemmer i fremtiden synes. Kan vi forvente at nye styremedlemmer holder dette vedlike? Det ble foreslått Jubileumscacheserie for GiNo eller 20 år geocaching i Norge, en i alle kommuner i Norge, en i hver bydel i Oslo i tillegg til de allerede foreslått som Krigsminner, fly, nasjonale turistveier. En ide kom om å lage coin likt som for eksempel til Norgesboksen, oppfordre til å finne x antall cacher for å kjøpe en coin. Navnet på serien kan for eksempel se slik ut: «Geocaching i Norge: UNIKT NAVN.»  Vi må, skal vi ta på oss dette, sørge for at cachene varer lenge. Vi må tar styring og spørre om utleggere, for å sikre at det blir vedlikeholdt og tatt godt vare på. På denne måten har vi litt mer kontroll på utlegg og har vi kanskje større sjanse for å finne cachere som er forberedt på langsiktig vedlikehold.

 

Sak 10. Eventuelt

Det er lagt inn tips om blogginnlegg i rutiner i Dropbox. Slik kan vi gjøre det kort på fremsiden for så å klikke seg inn på teksten, for å få en penere fremside.

Det mangler rutine på «Registrering av endringer styret Brønnøysund etter årsmøtet» Oppfølging neste styremøte.

Ansvarlig for oppdatering av wikien ble valgt. Det kan være en utfordring å dra det hele i gang igjen. En idè om å lage en gruppe på skype/slack/facebook og spørre om det er noen i miljøet som vil være med å oppdatere og utvikle wikien igjen kom på banen. Ansvarlig tar dette videre. Eventuelt tema til nytt nettmøte, hva vil folk se i wikien, hva mangler, hva bruker folk den til? Igjen, hvis det er noen som ønsker å hjelpe oss med å holde wikien oppdatert ville vi satt stor pris på om du tar kontakt. Vi vet det er mange som har hjulpet til før, vi håper ved å lage en slik gruppe vil det bli enklere å delegere og hjelpe hverandre til å lage wikien slik den bør være, et oppslagsverk for alle geocachere i Norge.

 

Neste styremøte Onsdag 5. August. 19:00

Posted in Styrevedtak 2019-2020.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *