Loggbøker og cachedokumenter

Stashnotes


Alle cacher bør inneholde en såkalt «stashnote» – en forklaring til tilfeldige finnere om hva geocaching er. Vi har to nedlastinger med stashnotes, én med 8 store og én med 8 mellomstore og 8 små. Disse egner seg godt til laminering, hvis du har mulighet til det. Klipp i så fall ut enkelt-notene først, og legg dem i laminatet med litt avstand, slik at du får kuttet dem ut enkeltvis og får tett laminat på alle sider. Da blir de ordentlig vanntette.

Store

Mellomstore og små

Logger


Loggbok, A7, 16 sider

Denne loggboken har plass til opp til 178 logger, og krever litt arbeid. I tillegg til en skriver, trenger du en stiftemaskin og en saks eller kniv (eller papirkutter).

Last ned pdf-format

  1. Last ned filen
  2. Skriv ut begge sider på samme ark, men én om gangen (sidevendere på hjemmeskrivere har en flere cm stor marg der arket vendes, og da forskyves alt). Legg side 1 inn i skriveren igjen for å skrive ut side 2. Om du har muligheten til det i skriveroppsettet, velg «Faktisk størrelse» eller «100 %».
  3. Brett arket midt på langsiden, slik at hjørnet med forsiden vender «ut». Gjenta dette to ganger til.
  4. Hvis stiftemaskinen «rekker» det, folder du ut den siste bretten og setter to stifter midt i ryggen. Hvis ikke, stifter du gjennom hele heftet, så nær ryggen som mulig.
  5. Fjern brettene som nå er i underkant og høyre kant. Du kan skjære dem opp med en skarp kniv, klippe dem opp eller bruke en papirkutter.

Vi anbefaler at disse loggbøkene, som alle andre, legges i en zip-pose i cachen. En pose på 80 x 120 mm passer akkurat, men vi vil anbefale litt større likevel. Gjerne 100 x 150 mm.

Loggstrimmel, mikro

Disse loggene har plass til opp til 105 logger, inkluderer stashnote-tekst og passer i de fleste mikro-beholdere, som «bison»-rør og filmrullbeholdere. Det er 6 strimler per A4-ark. Filen har også her to sider – se punkt 2 for loggboken. Side 2 er bare linjer og strengt tatt ikke nødvendig her, men anbefales, ettersom enkelte geocachere gjerne anser loggen som full når det ikke er flere ledige linjer igjen. Klipp eller kutt til slutt langs alle ytterlinjene.

Last ned