Siste nytt angående eventer – ny info er nå kommet

Se nyere innlegg for oppdatering.

Dette er siste nytt fra de norske reviewerene angående eventer:

 

Informasjon til deg som ønsker å arrangere event:

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. I dialog med Geocaching HQ er vi blitt enige om når grensen er økt til 200, kan ordinære eventer og CITO-eventer arrangeres. Det er noen betingelser som må være oppfylt for arrangementer som geocaching-event.

Folkehelseinstituttet skriver følgende på sin nettside om tillatelse til arrangementer:

• Dette gjelder der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand/sine nærmeste.

• Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.

• Arrangøren er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.

• Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.

• Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Om du ønsker å arrangere event eller CITO-event, må du sørge for at kravene ovenfor er oppfylt. Dette innebærer bl.a.

• Du må samle inn kontaktinformasjon til samtlige som er tilstede på eventet. Av personvernhensyn skal denne informasjonen ikke deles med noen andre enn myndighetene, og bare dersom myndighetene ber om denne informasjonen til sporing av smitte. Etter 30 dager skal dataene du har samlet inn destrueres.

• Du må sørge for eventuelle rengjøringsmidler (vann og såpe, våtservietter, antibac e.l.). Dette er for personlig hygiene samt rengjøring av ev. utstyr som håndteres av flere.

• Du må aktivt passe på at regler om å holde avstand overholdes.

• Vi anbefaler sterkt at du ikke serverer mat eller drikke, ettersom det innebærer en betydelig risiko for spredning av smitte.

• På selve eventet er det fint om du informerer deltakerne om smittevernreglene, f.eks. når du ønsker velkommen.

• På event-stedet er det fint om du henger opp en eller flere plakater med smittevernregler, dersom det er mulig. Her finner du lenker til en plakat du kan skrive ut:

• Plakat Covid-19 (PDF-format): https://www.dropbox.com/s/rki7ua5in68og1t/COVID-19%20plakat%20for%20eventer%2C%20juni%202020.pdf?dl=0

• Plakat Covid-19 (JPG-format): https://www.dropbox.com/s/1cco1yo3tb5n4iq/COVID-19%20plakat%20for%20eventer%2C%20juni%202020.jpg?dl=0

Det norske reviewer teamet

Posted in Nyheter 2020.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *