Vikingeventet

Historie

Vikingeventet er et årlig mega-event som gjerne avholdes i Pinsen ett eller annet sted i Norge. Det startet i 2016 etter at en enkeltperson ville prøve å få laget et mega-event og gjøre det til et årlig event her i Norge. Det har med årene fått automatisk status som Mega-event, men krever selvfølgelig at de som vil komme melder ifra at de vil delta på event-siden for å sikre at vi får fortsette å beholde mega-event statusen. Vikingeventet har vært arrangert siden 2012, dog ikke som mega-event og ikke i regi av GiNo men av privatpersoner. Fra 2018 har Geocaching i Norge (GiNo) hatt eierskapet til «Vikingeventet» for å ha et samlingspunkt og en organisator. Tanken er å sikre videre drift av Vikingeventet.

 

 

Arrangement

Vi i GiNo arrangerer da ikke selv Vikingeventet, det er det ulike lokale foreninger eller grupper som gjør. GiNos ansvar er å koordinere hvem som holder Vikingeventet hvert år gjennom en søknadsprosess hvor lokalforeningene som ønsker å arrangere sender inn en søknad på høsten om å avholde Vikingeventet halvannet året etter. GiNo annonserer søknadsfristen i god tid. GiNo gir også økonomisk støtte til arrangørene. Det finnes også en egen hjemmeside for eventet, dette betales av GiNo og siden er til fri disposisjon til årets event. Når eventet er over vil neste års event få ta over siden og forandre den til sin egen. Slik har vi alltid samme adresse.

Det er mye jobb å arrangere et Mega-event som Vikingeventet er. GiNo ønsker å gi sitt bidrag til at dette eventet får fortsette å vokse og lykkes i Norge, år etter år.

 

Program

Så hva gjør man på slike event? Det er selvfølgelig mye forskjellig fra år til år, dette kommer an på hva staben selv ønsker å gjøre ut av eventet. Men veldig ofte blir eventene lagt til steder som har vikinghistorie og dette gir muligheter for museum, guidede turer og spesielle cacher laget rundt teamet vikinger. Det pleier å organiseres lab-cacher, en unik cachetype man kun kan finne på mega-eventer. Her kan arrangørene boltre seg i alle mulige varianter av cacheløsninger for å lage veldig spesielle interaktive opplevelser for deltagerene. Ofte er lab-cacher kun mulig på slike arrangementer og vil ikke bli godkjent som cacher ellers. Derfor kan dette være ekstra gøy å få med seg, og kanskje gi inspirasjon til egne løsninger man kan legge ut som cacher senere.

Ellers pleier det å være geocaching butikker tilstede, der man kan handle inn alt man trenger til geocoinsamling, utlegg og turer. Det står stands fra forskjellige foreninger og norske geocaching-relaterte organisasjoner, verktøy og podcast.

Hele dagen blir det organisert ting på eventplassen, cachebingo, konkurranser og det kan komme ut nye cacher. Det er alltid salg av og tilgang til mat, totalett og oppholdsted under tak. Det viktigste er dog det sosiale. Man treffer på mange andre som liker det samme som deg, og du kan treffe på geocachere fra steder i (ut)landet du vanligvis ikke ferdes. Det deles erfaringer og historier og ved at man driver med samme hobby pleier det ikke være vanskelig å finne et samtale emne.

Budstikka

Den tradisjonelle Budstikka ble en del av det å gi Vikingeventet videre til neste års arrangører i 2017. Den ble laget av Kolbein Dahle på Steinkjer (Valdres Knut) og var arrangørene for 2017 eventets måte å overrekke eventet til 2018 arrangørene. Dette har nå blitt tradisjon, og årets arrangører tar vare på budstikka til det er på tide å avslutte eventet, og gi det videre til neste. Alle navnene til forrige arrangører er risset/skrevet inn på budstikka. Det ble også laget et sverd og en drakt til maskotten «Brage», en vikinggutt som skal følge eventene i årene som kommer. Drakten ble laget av Mona Grorud Sørensen (monso). Det ble også laget en loggbok som skulle følge eventene, denne ble laget av Lisbeth Schanke Rødset (Madam Schanke)

Du vil finne annonseringer av både søknadsfrist, valg av hvem som skal arrangere m.m. her på gcinfo.no.

Forventet neste SØKNADSFRIST for 2025-event:

15. DESEMBER 2023

Tidligere Vikingeventer:

Søke om å arrangere Vikingeventet:

Utlysningen om søknader kommer typisk før sommerferien og innleveringsfrist gjerne i 31. desember for eventer ett og et halvt år fram i tid. Det vil si at i f.eks. 2020 søker man om å avholde Vikingeventet 2022. Har du planer om å søke så ser en typisk utlysning av søknader slik ut:

GiNo ønsker at det årlige Vikingeventet skal flytte seg rundt i landet, og arrangeres av lokale krefter. Vi søker derfor etter lag/foreninger (eller en stor nok gruppe privatpersoner) som kan tenke seg å ta utfordringen med å arrangere Vikingevent 20XX!

GiNo vil spesielt oppfordre tidligere søkere som ikke nådde opp, til å søke på nytt.

Vi ber interesserte om å sende en søknad til styret (at) gcinfo (dot) no innen 31. desember 20XX, med utfyllende informasjon om:

 • Budsjett
 • Plan og program
 • Adkomst, overnatting og kollektivtransport
 • Lokasjon/fasiliteter
 • Parkering
 • Stab
 • Referanser

Arrangøren burde være (eller danne) en organisasjon, som vil stå ansvarlig for eventet og eventets økonomi. (Med mulighet for å søke støtte fra GiNo). Og det vil være en stor fordel hvis du/dere har erfaring med å arrangere eventer fra før (men det er ikke et krav, så ikke la det stoppe dere).

Hvor lang tid styret vil bruke på å behandle innkomne søknader er avhengig av kvaliteten på søknadene. Om det er mindre mangler ved en ellers god søknad kan vi be om ytterligere informasjon for avklaring og da kan behandlingstiden bli litt lenger.

GiNo stiller noen krav til eventplassen, for at megaeventet skal ha best mulig grunnlag til å lykkes:

 • Må være i Norge
 • Må være tilgjengelig med offentlig transport
 • Må kunne ta imot minst 100 parkerte biler
 • Må ha toalettfasiliteter
 • Fint om det er et alternativ for regntunge dager (partytelt, etc)

Følgende krav settes til selve eventet:

 • Må arrangeres en helg, med hovedeventet på en lørdag
 • Eventdato må være mellom 1. mai og 31. juli
 • Må hete Vikingevent + årstall
 • Det overordnede temaet skal være vikingrelatert
 • Eventets formål skal være å videreføre Vikingeventtradisjonen, til det beste for fellesskapet
 • Inngangspenger kan innkreves, men skal da utelukkende gå til å dekke utgifter til leie av eventsted ol.
 • Må ha et gratis alternativ for de som ikke ønsker å betale
 • Geocaching i Norge skal være listet som sponsor/samarbeidspartner
 • Arrangør og eventets plassering skal holdes hemmelig frem til eventet året i forveien er ferdig gjennomført.

Kravene må ses på som veiledende, og ikke absolutte. Vi står åpne for forslag og tilbud. Vær oppmerksom på at det er ikke noe krav om at Vikingeventet skal være større og mer storslagent enn fjorårets. Gode minner fra eventet skapes først og fremst ved at man møter mange andre geocachere og har et hyggelig sted å slå av en prat og utveksle historier.

GiNo har eierskap til Vikingeventet, i hovedsak for å lette arbeidet til de som arrangerer og for å forhåpentligvis sørge for at Norge får ett fast tilbakevendende Mega event som kan oppleves på forskjellige steder i Norge hvert år. Vi håper vi kan være en stødig økonomisk støttespiller og inspirasjon, og at noen tør å ta utfordringen.

Selve eventlistingen skal eies av den organisasjonen/foreningen/grupperingen som er økonomisk ansvarlig for eventet. Den skal ikke eies av en privatperson og heller ikke av Geocaching i Norge. De som arrangerer, står selvfølgelig fritt til å sette sitt preg på eventet, og tilpasse det slik de ønsker innenfor retningslinjene.

Dette er samme modell som rullerende megaeventer andre steder i verden kjører etter.

Har du spørsmål eller ideer kan disse rettes til styret på mail: styret (at) gcinfo (dot) no