Xmas Oslo 2022

Resultat av Xmas 2022

Takk til alle som bidro til at det ble en fin adventskalender og premieseremoni for Xmas 2022. hilsen Xmas General toaas.
Utdelingen skjedde på Stammtisch i januar 2023.
Gratulerer til alle premierte og spesielt til Tim1001 – en verdig vinner av Oslo-regionens ærespris.

Beste logg

1. Mostly Moose https://coord.info/GL18VMJ43 Xmas02 Yeti
2. Sveinbor https://coord.info/GL18VCF8D Xmas09 Fugleneket
3. Marius F https://coord.info/GL18VN2H8 Xmas12 Nissefar i huset
3. PPJ https://coord.info/GL18WEBWB Xmas20 Froggy Xmas

Beste cache/cache-opplevelse

1. V&V Xmas19 Juleølet – GCA1AJN
2. Frodehu Xmas10 Julekuler – GCA2JVD
3. Sveinbor Xmas01 Juleposten – GCA21EY
3. Anjawr Xmas03 Nissens Mikro Jul – GCA2MBE

3. Globetrottar Xmas20 Froggy Xmas – GCA1MXW

Årets adventscacher

1. jonrosok (53 poeng, 5 FTF ellers funnet på dagen)
2. Impala63 og ulva2004 (51 poeng, 3 FTF ellers funnet på dagen)

Årets Lottocacher

 1. Team Halvorsen
 2. eterg
 3. Mostely Moose

Oslo-regionens ærescacher

Årets pris gikk til Timm1001 med følgende begunnelse:

Personen vi ønsker å hedre i dag oppfyller de fleste av Jan Eriks kriterier med god margin. Vedkommende har vært aktiv siden før 2010 og er en aktiv utøver av vår sport, en som både mange cacheeiere og mange cachefinnere har stiftet bekjentskap med. Tallet på funn er femsifret – flere ganger – og antall eide cacher er godt over 200. Dette gir en KJERNESUNN geocaching-karma på 3,1. Geocaching-karma er som vi alle vet en brøk antall logger på egne cacher, delt på antall cacher man selv har logget. Det er altså en målestokk på en cachers interesse for å gi noe tilbake til sporten vi har så mye glede av.

Mange har mye glede av denne personens logger. Vedkommende tar seg tid til å oppleve ting, og fortelle om dem i lesbare, informative og morsomme logger.

Et iøynefallende trekk ved denne cacherens stil er å adoptere cacher fra andre. Dette er positivt fordi gamle cacher får leve videre også når eier ikke lenger kan eller ønsker å drifte dem videre. 

Et annet trekk ved vedkommendes stil er lange serier. Dette dreier seg ikke om ordinære powertrails, og ikke om å legge ut en cache bare for å legge ut noe. Dette er steder som det er et poeng å vise frem, og som gjerne inngår i et konkret, historisk tema, slik at vi alle lærer noe. Disse er gjerne plassert i skog og utmark, noe som krever kvalitetsbokser og vilje til å vedlikeholde cacher som det tar tid å komme til og fra. Disse cachene har snart mottatt 2000 favorittpoeng.

Vi ønsker å hedre en person som har vært en viktig bidragsyter til adventskalenderne de siste fem årene. Vedkommende har holdt orden på web-siden vår, og oppdatert den når cacher publiseres. Han – for vi snakker om en han – har vært solidstøtte for «back office»-delen av adventskalenderen. Han har med PC døgnet rundt hele desember fram til jul – til og med syklende på cachetur.

Personen vi ønsker å hedre hadde ansvaret for stammtischet en periode og opplevde krise da Røde Mølle ble nedlagt. Men aldri så galt at det ikke er godt for noe – Tischmeister gjorde en utmerket jobb og fant fram til Asylet – en svært god erstatning, for ikke å si en stor forbedring, som har fungert som et svært trivelig stamsted for oss siden mars 2016.

Vi kunne funnet fram til mange flotte tallfestede bragder som 222 souvenirer – allerede en for 2023. Det lengste oppholdet fra geocaching er på bare 19 dager. Ja, vi kunne ramset opp imponerende statistikker – MEN det er bredden i innsatsen vi ønsker å hedre ham for.

Årets ærescacher meldte seg inn på geocaching.com 10. september 2009 – lengesiden i cachesammenheng – men det som er gledelig å merke seg er at det året han fant flest cacher var i fjor, i 2022. Så dette lover godt og vi håper derfor at vi har glede av hans innsats i like mange år framover!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Det blir også i år en adventskalender i Oslo! Ta kontakt med toaas hvis du vil legge ut en cache eller lurer på noe annet! Hun er årets «adventsgeneral»!

Det blir omtrent samme opplegget som tidligere.

Her kommer cachene etter hvert som de publiseres (legges inn manuelt av «vakthavende» som gjerne er tim1001 så det kan ta bittelitt tid fra cachen publiseres til den havner her).

 

Det er i år som tidligere adventscache-konkurranse hvor poengene holdes orden på av pstray som legger ut poengene og oversiktene. Se lenger nedover siden her for konkurransereglene – og lykke til!

Bokmerkeliste hos geocaching.com med alle Xmas-cachene laget av pstray finner du når advent starter.

Her er opplegget for i år:

Følgende oppfordringer gis til alle cacheutleggere (ingen krav, kun en oppfordring):

 1. Lukenummeret kalles: «XmasLUKENUMMER» og så resten av navnet. Dette for å skille ut adventscacher i Oslo-området. (eks. «Xmas02 Fantomet, Ånden som går» Ingen mellomrom mellom Xmas og LUKENUMMER, deretter mellomrom og deretter cachenavn. Lengden på cachenavn er begrenset og dette gir mest mulig tegn til selve navnet)
 2. Helst ikke mikro cacher, altså fortrinnsvis cacher hvor det er plass til litt inn i.
 3. Relativ enkel adkomst. Altså ikke cacher hvor det er en utfordring å komme til. Oslo-kalender er ment slik at så mange som mulig skal kunne delta.
 4. Cachetype er valgfri, men mystery cacher som krever 140 i IQ, svart belte i Google eller spesialutstyr bør utelates.
 5. Det er veldig fint med ekstra waypoints som f.eks. parkeringsplasser, stistart i beskrivelsen evt. beskrivelse av offentlig transport muligheter. Mange som deltar har ikke bil.
 6. Cachene bør være tilgjengelig 24/7 da ikke alle kan ta seg fri fra jobb og mange er opptatt på kvelden og stikker bort rett før midnatt for å logge samme dag.
 7. Refleksløype er bra, men bruk sunn fornuft mht. avstand og terreng. Si gjerne litt om forholdene hvis det er ekstra krevende.
 8. Adventscacher er mye besøkt på kort tid, og gjerne med lykt om kvelden, så når du legger ute en cache: tenk på at besøkende ikke skal skremme eller forstyrre de som bor i nærheten, komme for nærme hus eller dyr på beite o.l.
 9. Det er en Xmas-cache for hver dag til og med 23. desember og disse koordineres av adventsgeneralen som deler ut datoer til de som ønsker å legge ut en adventscache. På julaften kan alle som vil legge ut en Xmas24-cache men da helst en litt minneverdig på en hyggelig måte.

Dette er kun en oppfordring til cacheeiere. Retningslinjene er det Groundspeak som står for!

Lever cachen din i tide til review!

Vi har tidligere skrevet om regler for publisering av cacher (når de må være inne etc.) og det finner du HER. Det viktigste er:

Vi ønsker at cachen må være i køen, ferdig og klar til publisering, senest 14 dager før ønsket publiseringsdato. Dette for å sikre publisering til ønsket dato og tid. Logg og cachebeholder skal være på plass ved innmelding.

Ut i fra tidligere års erfaring er det stort press på reviewerne i perioden. Som pliktoppfyllende og seriøse cacheeiere hjelper vi dem ved å dempe presset hvis vi har mulighet til det. En måte å hjelpe, er å være tidlig ute.

Hva er Oslo-området?

Dette er selvsagt en begivenhet som også inkluderer «dalstråka kring hovedstaden». Vi benytter derfor indre lokaltrafikk til NSB som normgivende. Det vil si aksene Asker, Lillestrøm og Ski. I tillegg bør man tilstrebe å søke mot midten (Oslo rådhus) slik at man ikke legger cachene så langt ut i randsonen som mulig (hensikten er at så mange som mulig skal ha anledning til å besøke cachene samtidig som vi inkluderer alle i «dalstråka kring hovedstaden»).

Adventskonkurransene

For å legge til en ekstra dimensjon er det som nevnt lagt opp til noen konkurranser i perioden. Du finner poengoversikten HER – når kalenderen er i gang. En stor takk til Peder Stray som igjen fikse alt det tekniske rundt poeng oversiktene. Nytt for i år er at den som vinner «Årets aventscacher» ikke vil delta i konkurransen om «Årets lottocacher».

Årets adventscacher

Poengregler for utregning av årets adventscacher:

 1. FTF 3 poeng. Kommer de første som en gruppe får alle i gruppa 3 poeng.
 2. Funnet samme dag som utleggelse 2 poeng
 3. Funnet i løpet av cacheperioden 1 poeng

Noen presiseringer til konkurransen:

 • Konkurransen er aktiv i perioden 01.12 til 31.12 (kl 23:59)
 • Det gis FTF til alle nick i samlet tropp som finner cachen først.
 • Om det legges ut flere adventscacher samme dag, er det kun første publiserte cache som teller i konkurransen. Primært ønskes det at det kun legges ut en adventscache pr dag.
 • Overnevnte regel gjelder ikke for 24.desember. Denne dag kan en eller flere publisere så mange cacher den / de ønsker og samtlige teller med i konkurransen.
 • Det gis 3 poeng til cacheutlegger (imidlertid får man poeng kun for en cache, gjelder også for 24. desember).
 • Et nick kan i utgangspunktet bare legge ut for en dag. Om vi mot formodning ikke skal få nok utleggere gis det imidlertid åpning for at et nick kan legge ut for flere dager og få poeng for hver dag.
 • Hvis en cache ikke publiseres dagen den burde publisere og koordinatene gis ut før publisering får alle som finner den i løpet av konkurranse periode, 1 poeng uansett når den er funnet
 • Det gis premier til de 3 første nickene.
  • Om det er flere på samme poengsum vil den som har flest 3 poeng vinne, om det fremdeles er likt vil antall 2 poengere vinne. Om det fremdeles er likt vil vinneren trekkes blant kandidatene.

Beste logg og beste cacheopplevelse

For «Beste logg» og «Beste cacheopplevelse» er det oppnevnt en jury pr kategori som vil vurdere og rangere.

Hovedkriteriene for beste logg blir som i fjor Den gode loggen. Men selvsagt kan en god logg være så mye mer.

For beste cacheopplevelse er ikke kriteriene ferdig utarbeidet (og blir mest sannsynlig aldri publisert).

I forkant av premiering vil det bli publisert de nominerte i begge kategoriene. Vi håper at alle nominerte kan delta ved premieseremonien.

Årets lottocacher

Oversikt over statusen finner du her: KOMMER

Denne konkurransen er ment å stimulere alle til å komme seg ut på tur uten at man ønsker å delta i noe FTF-race. Som konkurransekategorien indikerer vil konkurransen være preget av tilfeldigheter og om er litt heldig. Reglene er stort sett som i fjor med en justering på antall poeng som deles ut basert antall funn på trekningtidspunktet.

Konkurransereglene er som følger:

 • Konkurransen har varighet mellom 01.12 og 31.12
 • Konkurransen baserer seg på antall funn-logger
 • Når en geocache har vært ute i 7 dager, vil opp til 7 tilfeldige posisjoner blant disse loggene velges og få poeng.
  • Eks: Adventsluken for 1.desember trekkes basert på alle registrerte funnlogger kl 23:59 8.desember
 • Antall maks poeng avhenger av hvor mange logger som er registrert på trekningtidspunktet.
  • mer enn 25 funn – maks 7 poeng og nedover
  • mellom 20 og 24 – 6 poeng og nedover
  • mellom 19 og 15 – 5 poeng og nedover
  • mellom 14 og 10 – 4 poeng og nedover
  • mindre enn 10 – 3 poeng og nedover
 • Cacheutlegger får automatisk 4 poeng
 • De 3 beste lottocacherne premieres.

Premieseremonien blir nærmere annonsert men sannsynligvis første normal Oslo ‘tisch i slutten av januar 2023.

Og det viktigste er, kos dere, slappe av, ha det gøy. Det er Advent. Det er masse annet å stresse over i desember.