Geocaching

En utendørs aktivitet for små og store i alle aldre!

Les mer om geocaching

Grunneier?

Har du oppdaget en cache som du vil ha fjernet? Kontakt oss, så hjelper vi deg! Vil du vite mer, kan du lese vår infoside for grunneiere.

Les mer og kontakt oss

Media?

Er du journalist og vil skrive om geocaching? Ta en titt på vår infoside for media.

Les mer og kontakt oss

Geocaching i Norge

Geocaching i Norge er en interesseorganisasjon for alle geocachere i Norge.

Les mer om foreningen her

Meld deg inn i Geocaching i Norge

Siste saker

Minner om å ikke legge geocacher i murer eller ved militære annlegg

Geocaching i Norge har en skjema på nettet hvor bekymrede, frustredte eller sinte grunneiere kan melde om uønskede cacheplasseringer.

I det siste har vi har hatt flere kontakter med grunneiere som melder om geocacher som er svært uheldig plassert. Tildels følger de ikke reglene, eller de er «på kanten» av reglene.

Vi har fått melding om plasseringer som klart bryter reglene, men det er ikke alltid reviewerne klarer å fange opp dette. Vi har fått melding om cache i middelaldermur og flere cacher rundt militære installasjoner. Slike plasseringer er ødeleggende – som i murer – eller skaper ekstraarbeid for vakter – som rundt militære installasjoner. Vi oppfatter det også slik at forsvaret er blitt mer på vakt over aktiviteter rundt deres installasjoner. Det kan derfor være at plasseringer som var greie før, nå vil vekke oppsikt og utløse alarm og oppfølging fra vakter.

Plasseringer av cacher som skaper bekymrede, frustrerte eller sinte grunneiere bør vi forsøke å unngå. Det er ikke bra for geocaching generelt, og lite hyggelig å bli møtt med bortvisning eller fortvilte/sinte grunneiere når man er ute og leter etter cacher.

Tre ønsker:

  • Ikke plassert ut cacher som kan skape bekymrede, frustrete eller sinte grunneiere.
  • Er du ute og leter og oppdager en slik cache (eller ikke finner den, men ser at plasseringen er dum), meld fra direkte til reivewere. Du finner en slik mulighet som et alternativ som dukker opp der man kan velge om man vil logge, melde DNF eller skrive note.
  • Sist men ikke minst: legger du ut en cache, sørg for at det ligger informasjon til grunneierene om hvordan de kan få kontakt med oss. Det enkleste er å legge inn nettadressen vår: gcinfo.no

Ellers ønsker vi alle en god cache-sommer hvor alle finner de cachene de drømmer om 🙂

Bilde fra «Pipestein View» med utsikt over Ringerike, Steinsfjorden.

Årsmøte 2024 – 7. april

Alle medlemmer skal ha mottatt innkalling til årsmøtet søndag 7. april kl. 12:00 på e-post 13. mars. Møtet blir avholdt på Google Meet og lenken finner du i innkallingen. Har du ikke mottatt innkallingen send oss en e-post til styret at gcinfo dot no

Årsaken til endring av tid og plattform skyldes at tidligere løsning ikke lenger er tilgjengelig.

Årsmøtedokumentene legges fortløpende på Google Disk i en mappe som er tilgjengelig for alle med lenken: https://drive.google.com/drive/folders/11kgsUxdqhyOQ0cjorhulymBDag7ygfvo

Godt nytt år!

Styret i Geocaching Norge ønsker alle medlemmer et godt nytt år!

Årsmøte

Årsmøtet avholdes i år på samme løsning som ifjor, på «Digitale Årsmøter». Datoen er 24. mars og saksdokumenter vil være tilgjengelig fra 16. mars. Innkalling vil bli sendt på e-post senest 2. mars. Vet du at du skal delta og kan tenke deg å være protokollunderskriver, gi lyd fra deg til «styret at gcinfo det no».

Vikingevent 2025

Hvem som skal arrangere Vikingevent i 2025 ble avgjort på styremøte i GiNo 9. november. Tid, sted og arrangør vil bli offentliggjort ved avslutningen av Vikingevent 2024 på Stiklestad 25. mai 2024.

Konkurranse – Jubileums-Coin

12. februar 2023 var foreningen vår, Geocaching i Norge (GiNo), 15 år. Styret har lenge ønsket å få laget en ny GiNo-coin og nå har styret besluttet å utlyse en konkurranse for å få fart på prosjektet.

Retningslinjer: Det skal være en jubileumscoin for «Geocaching i Norge» og gjenspeile elementer fra geocaching. Ønsker man å benytte GiNos logo, har vi den i skalerbar vektorgrafikk og i riktige farger.

Designet behøver ikke være 100% ferdig, men jo mer ferdig jo bedre. Presisér også om designet er i relief eller fylte farger og eventuelt valører. Vinneren vil bli involvert i bestillingsprosessen slik at det det endelige resultatet blir slik som det var tiltenkt.

Premie til vinner: Gavekort på 500 NOK hos GeoSport og 2 nye coiner.

Forslag sendes styret at gcinfo dot no

Frist for innlevering av forslag: 21. februar.