Innkalling til årsmøte i Geocaching i Norge 2022

Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i Geocaching i Norge.

Sted: Vikingeventet, Trondenes Historiske Senter, Harstad
Tidspunkt: lørdag 28. mai, kl. 11:00

Vi ber om at saker til årsmøtet sendes inn til styret innen lørdag 21. mai.

Sakspapirene annonseres på gcinfo.no senest onsdag 25. mai.

Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingenten må være betalt før årsmøtet.