Godt nytt år!

Styret i Geocaching Norge ønsker alle medlemmer et godt nytt år!

Årsmøte

Årsmøtet avholdes i år på samme løsning som ifjor, på «Digitale Årsmøter». Datoen er 24. mars og saksdokumenter vil være tilgjengelig fra 16. mars. Innkalling vil bli sendt på e-post senest 2. mars. Vet du at du skal delta og kan tenke deg å være protokollunderskriver, gi lyd fra deg til «styret at gcinfo det no».

Vikingevent 2025

Hvem som skal arrangere Vikingevent i 2025 ble avgjort på styremøte i GiNo 9. november. Tid, sted og arrangør vil bli offentliggjort ved avslutningen av Vikingevent 2024 på Stiklestad 25. mai 2024.

Konkurranse – Jubileums-Coin

12. februar 2023 var foreningen vår, Geocaching i Norge (GiNo), 15 år. Styret har lenge ønsket å få laget en ny GiNo-coin og nå har styret besluttet å utlyse en konkurranse for å få fart på prosjektet.

Retningslinjer: Det skal være en jubileumscoin for «Geocaching i Norge» og gjenspeile elementer fra geocaching. Ønsker man å benytte GiNos logo, har vi den i skalerbar vektorgrafikk og i riktige farger.

Designet behøver ikke være 100% ferdig, men jo mer ferdig jo bedre. Presisér også om designet er i relief eller fylte farger og eventuelt valører. Vinneren vil bli involvert i bestillingsprosessen slik at det det endelige resultatet blir slik som det var tiltenkt.

Premie til vinner: Gavekort på 500 NOK hos GeoSport og 2 nye coiner.

Forslag sendes styret at gcinfo dot no

Frist for innlevering av forslag: 21. februar.