Adventstid i Løten 2021

Vi Løtencachere har satt sammen en asventskrans i 2021. Det vil bli en cache for hver søndag i advent.

Blåtoner i Løten

Cachene vil heter «Adventstid i Løten 2021 – X » hvor X er enten 1, 2, 3 eller 4.

Utleggere:
Oasag65: utlegg 28/11
Skakksnute: utlegg 5/12
Unmoed: utlegg 12/12
Skogheim2014: utlegg 19/12

Lenke til cachene kommer her etterhvert som de publiseres.