Adventstid i Løten 2023

Vi Løtencachere har satt sammen en adventskrans i 2023. Det vil bli en cache for hver søndag i advent.

Cachene vil heter «Adventstid i Løten 2023 – X » hvor X er enten 1, 2, 3 eller 4.

Utleggere:

  • 3.12 Skakksnute
  • 10.12 Skogheim2014
  • 17.12 unmoed
  • 24.12 Oasag65

Lenke til cachene kommer her etterhvert som de publiseres.

 • Første søndag i advent:
 • Andre søndag i advent:
 • Tredje søndag i advent:
 • Fjerde søndag i advent: