Referat fra styremøte 3. april 2019

Tilstede: abotne, monso, olab, viking_princes, whoelse

Referent: whoelse

  1. Diskutere forslag for artikler og ting vi kan skrive om på web-sidene våre, få lagt opp en liten plan på hvem som skiver hva og når vi legger det ut, slik at vi har jevnlige oppdateringer på nettsidene våre.

Vi ser på mulighetene for å legge ut månedlige statistikker for geocaching i Norge, eventuelt geocachere som runder milepæler. Vi vil oppfordre lokale foreninger til å sende oss en kort presentasjon med logo vi kan legge på siden vår med oversikt over lokale foreninger (de som ikke er der allerede). I tillegg oppfordres de til å sende en lengre presentasjon som vi kan bruke til en månedlig blogg-post hvor vi presenterer en lokal forening.

Vi vil også oppfordre eventer som er aktuelle for et større geografisk område om å sende en presentasjon vi kan legge ut i passende tid før eventet. Vi vil også være på jakt etter reise-skildringer, cache-historier, korte eller lange.

  1. Angående valg til styret: I dag velges styremedlemmer samlet (unntatt formann og nestformann). Styret konstituerer seg selv, det vil si at de selv bestemmer hvem som skal være kasserer og sekretær. Bør vi foreslå vedtektsendringer til årsmøtet slik at personer velges til sekretær og kasserer, eller er det best slik det er nå hvor styret konstituerer seg selv?

Etter en fin diskusjon ble det vedtatt at det er en bedre ordning at styret konstituerer seg selv, slik det er nå. Det gir rom for dobbeltroller og at roller kan gå på omgang. Så det er ikke ønskelig med vedtektsendringer.

  1. Legge opp datoer for styremøter, ett hver måned, frem til årsmøtet.

Forslag er for eksempel hver første onsdag i måneden da flere synes onsdag er en grei dag. Men vi tar det videre på Facebook så alle får være med på beslutningen.

  1. Starte med å skrive referater etter hvert styremøte som legges ut i vår Dropbox, og lage enn redigert og forenklet utgave til våre medlemmer, som de kan lese på medlemssidene.

Vedtatt

  1. Arbeide for flere medlemsfordeler

Vi prioriterer først og fremst tiden vår på en del andre punkter nå, men oppsummerer at vi allerede har en god del grunner til å bli medlem: Vi støtter cachetur.no og GeoPod Norge, har rabatt for medlemmer hos GeoSport og har ansvar for å sette i gang det årlige Vikingeventet samt støtter det økonomisk. Vi er også et viktig kontaktpunkt for folk som ikke driver med geocaching som grunneiere, historiske foreninger, bl.a. Riksantikvaren. I tillegg har vi web-sider med informasjon om geocaching på norsk for norske forhold.

  1. Brainstorme rundt hva mer vi kan gjøre for geocachere i Norge

Vi prioriterer å lage ukentlige blogg-innlegg på nettsidene våre og være synlige på Facebook gjennom de tingene vi gjør der.

  1. Bestemme deadline på når medlemspakkene skal være ferdig.

Alt klart 1. mai.

  1. Diskutere organisering og innkalling til styremøter

Viktig med påminnelse på SMS dagen før møtet. Bra opplegg denne gangen.

Andre saker:

GiNo har en instagram-konto. Vi må finne ut hvem som laget den og om vi kan få fatt i den. Den har vår gamle logo.

Posted in Geocaching i Norge, Styrevedtak, Styrevedtak 2018-2019.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *