Referat Styremøte 5. August 2020

19:00 – 19:50

Tilstede på Skype:

Freddy Hoffmann – Wagalolo
Kjetil Hofstad – Hofstad
Ragnhild Solheim – Viking_Pricess

Sak 1. Kåring av vinnere sommerkonkurransen

Det var kun 3 som kunne komme på møtet i dag, vi bestemte å kåre vinner av sommerkonurransen slik at det ikke skulle ta for lang tid før det kom i orden. Vi diskuterte at neste gang må vi ha mer regler for bildene: At det må ha blitt spurt om lov av CO å ta bilde av/ spoile cacheboks/installasjon, bildet må (burde) være liggende, bildet må være tatt av deg selv. Spesifisere at bildet tydelig må vise geocaching/boks eller at det er veldig tydelig at geocaching er målet.

Vinnere at konkurransen annonseres i eget innlegg.

Kostnader for porto dekkes av admin kostnader i regnskapet. Ragnhild tar kontakt med vinnere for å få adressen, og coiner sendes ut på post så fort som mulig.

Sak 2. Årsmøte

Diskuterte årsmøtet litt, og muligheten for å ha det på et event alikevel. Sigrideventet kom som forslag, men det har bare 11 WA til nå. Vi må ta denne diskusjonen neste uke, når forhåpentligvis flere i styret er samlet.

 

Neste styremøte: Onsdag 12 August 19:00

Posted in Styrevedtak 2019-2020.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *