Geocaching

En utendørs aktivitet for små og store i alle aldre!

Les mer om geocaching

Grunneier?

Har du oppdaget en cache som du vil ha fjernet? Kontakt oss, så hjelper vi deg! Vil du vite mer, kan du lese vår infoside for grunneiere.

Les mer og kontakt oss

Media?

Er du journalist og vil skrive om geocaching? Ta en titt på vår infoside for media.

Les mer og kontakt oss

Geocaching i Norge

Geocaching i Norge er en interesseorganisasjon for alle geocachere i Norge.

Les mer om foreningen her

Meld deg inn i Geocaching i Norge

Siste saker

Oppfører du deg pent når du er ute og cacher?

Dette er skrevet på bakgrunn av erfaring fra reviewere og den kontakten vi i Geocaching i Norge har hatt med grunneiere og cache-eiere de siste 10 årene. Se nede på siden for hva DU kan gjøre! Og litt ros 🙂

Vi har hatt flere hendelser hvor ett cache-funn har ført til at en grunneier har blitt oppmerksom på og irritert over en geocache. Det kan medføre at ikke bare den ene cachen må arkiveres, men kanskje så mange som 50 andre går med i dragsuget. Så her kommer noen tips og råd. Men først la meg presentere et eksempel i form av en realistisk men oppdiktet situasjon:

Det er lagt ut flere cacher i et område og flere ivrige FTF-jegere kaster seg i bilene og løper ut i skogen og har det skikkelig moro! Dagen etter melder en grunneier fra til oss i Geocaching i Norge at alle geocacher på hans eiendom skal fjernes. Han får selvfølgelig svar om at så skal skje. Dagen etter kommer det melding fra jaktlag/grunneierlag som også er ansvarlig person i Fylkeskommunen for regulering av dette området, om at det er ønskelig å få fjernet et større antall cacher i et større skogsområde. Og igjen har man ikke annet valg enn å arkivere cachene siden man ikke lenger har grunneiers tillatelse, noe som er et krav fra GroundSpeak/Geocaching.com. (Her er å bemerke at det er tatt opp med GroundSpeak flere ganger om norsk allemansrett, men det forstår de ingen ting av, og er ikke villige til å fire på kravene.)

Så hva har skjedd som har satt i gang dette?

Man kan vel anta at det i slike situasjoner kan være litt uvettig kjøring inn mot cachene? Kanskje litt hoing type «Det er bare hundre meter igjen» eller «De andre er rett bak her» eller noe slikt?

Dette har blitt observert av ivrige elg-jegere som har vært ute og sjekket hvor elgen står fortiden – det er nemlig bare få dager til årets aller største og viktigste event skjer: Elgjakta! FTF-jakt er barneskirenn i forhold! Og har her den ene jakta kommet i konflikt med den andre – og både elgjegere og elgen selv har blitt uroet – det siste medfører det første: En elgjeger vil helst at elgen ikke skal uroes rett før jakta.

Andre ganger har vi blitt kontaktet av grunneiere som opplever at folk tråkker over innmark og når de sjekker finner de en geocache som mål for tråkkingen – og de tar kontakt og ber om at alle cacher på eiendommen fjernes. Kanskje de også tar kontakt med andre grunneiere de kjenner som stiller tilsvarende krav. Da har man ikke annet valg enn å arkivere cachene på eiendommene.

Atter andre ganger opplever grunneiere at det er veltet steiner eller et tre har brukne greiner og ødelagt bark. På stedet finner de en geocache – og krever alle cacher på eiendommen fjernet – og kanskje tar kontakt med naboer…

En annen type problematisk plasseringer er cacher i nærheten av hus og hytter. Vi har opplevd kontakt med folk som er skikkelig skremt av skumle typer i hagen, nede på veien eller rett inni skauen, med eller uten lommelykt. Dette er veldig trist for vi vil jo ikke skremme folk!

Og selv om vi ikke skremmer mugglere så kan de oppleve geocachere som driver med klatring 50 meter fra veranda/stuevindu med innsyn rett inn, parkering i oppkjørselen eller biler som stopper på farlige steder langs veien.

Ett eksempel på det siste var en plassering midt på Mjøsbrua mellom Biri og Moelven. Her er det mye trafikk og bare ett felt i hver retning. Cache-beskrivelsen sa tydelig at parkering skulle skje ved enden av brua og man skulle ta gangveien ut til cachen. Cachen ble raskt arkivert av eieren da han så at mange bare stoppa midt på Mjøsbrua, laget trafikk-kork og/eller bidro til svært farlige og ulovlige forbikjøringer. Så selv på et så opplagt uegnet sted å parkere tok mange geocachere «korteste vei».

Hvordan kan du bidra til at slike ting ikke skjer?

Her har vi ansvar, både vi som leter og vi som legger ut cacher. Spesielt vi som legger ut cacher har store muligheter for å hindre slike uheldige episoder:

 • Ikke plasser cacher på steder og måter som gjør at de som leter setter spor etter seg, være seg roting i steinhauger, klatring i trær eller tråkking på uegnede steder – med mindre det er gitt tillatelse fra grunneier at plasseringen er grei.
 • Sørg for at ingen blir fristet til å gå over innmark. Det holder ikke å skrive at de som leter ikke skal gjøre det. Vi har mange eksempler på at slike oppfordringer ikke blir tatt hensyn til.
 • Sørg for tillatelse til cachen hvis de som leter eller de som parkerer er synlige fra hus eller hytter. Og ikke minst bør du sørge for at de som kan se dette er informert så de ikke blir skremt.
 • Ikke plasser cacher som frister til ulovlig parkering. Ikke regn med at folk gidder å gå noen meter hvis de kan stoppe bilen nærmere enn der de burde parkere.
 • Tenk deg om i forhold til FTF-jakt og lokale forhold. Lokale forhold både når det gjelder kjente FTF-jegeres (over)entusiasme og aktiviteten som ellers foregår i området.
 • Legg inn informasjon om gcinfo.no i selve cachen for på gcinfo.no finner irriterte grunneiere et kontaktskjema de kan bruke og på den måten få ordnet problemet sitt – og forhåpentlig ikke være fult så irriterte på oss geocachere lenger, men se at vi tar ansvar og ordner opp når vi gjør noe «galt».

Når du er ute og leter etter cacher så tenk deg om: Parkerer du farlig? Skremmer du folk? Går du over innmark? Setter du spor etter letingen din? Husk at om du vekker uønsket oppmerksomhet kan mange cacher stå i fare for å bli arkivert.

Til slutt masse ros!

Egentlig er det i det store og hele få slike problemer tatt i betraktning hvor mange cacher som ligger på de merkeligste steder og alle typer mennesker som er ute og leter. Så de aller fleste geocachere er flinke og fornuftige både når de legger ut cacher og når de er ute og leter. Så fortsett med det!

Og vi opplever et godt samarbeid med cache-eiere som eier cachene som skaper irriterte grunneiere. De er konstruktive og hjelpsomme for å finne gode løsninger, om det så er flytting av en cache eller arkivering og eventuelt en ny utplassering i henhold til avtale med grunneier.

Så det er til slutt på plass med en stor TAKK til alle cache-eiere som alle har vært ryddige og hjelpsomme når de er blitt berørt av den type problemer som er omtalt her.

Adventskalendere – vi tilbyr «hosting»

Siden 2014 har Geocaching i Norge tilbudt at ulike adventskalender-grupper kan få en web-side hos oss. Dette tilbudet gir vi også i år.

Vi tilbyr ulike grupper å ha adventskalenderen sin her hos oss. Hvis du/dere vil ha en side som dere kan redigere selv med informasjon om deres adventskalender så ta kontakt ved å send melding til styret via kontaktskjema her på Adventkalendersiden så ordner vi tilgang, «hurtigkurs» og annen teknisk støtte.

Sidene som ligger hos oss vil få en egen lenke under fanen «Adventskalendere» og bli listet opp på hovedsiden for adventskalendere – fram til neste advent. Etter det blir sidene lagt i vårt aktive arkiv.

Vi holder arkiv over alle adventskalenderne vi vet om siden «tidenes begynnelse» for dette tilbudet på gcinfo.no, som var i 2014. Se ARKIV fra tidligere år.

Nytt av året er også en side med litt adventskalenderhistorikk.

Vikingevent 2021

Vikingevent 2020

Vikingevent 2020 blir på Borre i Vestfold, 30. Mai. Eventet arrangeres av Vestfolds egen geocacheforening, Vestfold Vikings.

Vikingevent 2021

Søknadsfrist er 31. oktober 2019. Søknad sendes på e-post til styret.

GiNo ønsker at eventet skal flytte seg rundt i landet, og arrangeres av lokale krefter. Vi søker derfor etter lag/foreninger (eller nok privatpersoner) som kan tenke seg å ta utfordringen med å arrangere Vikingevent 2021!

GiNo vil spesielt oppfordre tidligere søkere som ikke nådde opp, til å søke på nytt.

Vi har valgt å be interesserte om å sende en søknad til oss på styret (at) gcinfo (dot) no innen 31. oktober 2019, gjerne med så mye info om følgende som mulig:

 • Budsjett
 • Plan og program
 • Adkomst, overnatting og kollektivtransport
 • Lokasjon/fasiliteter
 • Parkering
 • Stab
 • Referanser

Arrangøren burde være en organisasjon, som vil stå ansvarlig for eventet og eventets økonomi. (Med mulighet for å søke støtte fra GiNo). Og det vil være en stor fordel hvis du/dere har erfaring med å arrangere eventer fra før (men det er ikke et krav, så ikke la det stoppe deg).

GiNo stiller noen krav til eventplassen, for at megaeventet skal ha best mulig grunnlag til å lykkes:

 • Må være i Norge
 • Må være tilgjengelig med offentlig transport
 • Må kunne ta imot minst 100 parkerte biler
 • Må ha toalettfasiliteter
 • Fint om det er et alternativ for regntunge dager (partytelt, etc)

Følgende krav settes til selve eventet:

 • Må arrangeres en helg, med hovedeventet på en lørdag
 • Eventdato må være mellom 1. mai og 31. juli
 • Må hete Vikingevent + årstall
 • Det overordnede temaet skal være vikingrelatert
 • Eventets formål skal være å videreføre Vikingeventtradisjonen, til det beste for fellesskapet
 • Inngangspenger kan innkreves, men skal da utelukkende gå til å dekke utgifter til leie ol.
 • Må ha et gratis alternativ for de som ikke ønsker å betale
 • Geocaching i Norge skal være listet som sponsor/samarbeidspartner
 • Arrangør og eventets plassering skal holdes hemmelig frem til eventet året i forveien er ferdig gjennomført

Kravene må ses på som veiledende, og ikke absolutte. Vi står åpne for forslag og tilbud.

GiNo har eierskap til Vikingeventet, i hovedsak for å lette arbeidet til de som arrangerer og for å forhåpentligvis sørge for at Norge får ett fast tilbakevendende Mega event som kan oppleves på forskjellige steder i Norge hvert år. Vi håper vi kan være en stødig økonomisk støttespiller og inspirasjon, og at noen tør å ta utfordringen.

Selve eventlistingen skal eies av foreningen som er økonomisk ansvarlig for eventet. Den skal ikke eies av en privatperson. De som arrangerer, står selvfølgelig fritt til å sette sitt preg på eventet, og tilpasse det slik de ønsker innenfor retningslinjene.

Dette er samme modell som rullerende megaeventer andre steder i verden kjører etter.

Har du spørsmål eller ideer kan disse rettes til styret på mail: styret (at) gcinfo (dot) no

Bakgrunn

Fra og med 2018, har Geocaching i Norge (GiNo) eierskapet til Vikingeventet. Det er mye jobb å arrangere Mega, og vi håper med dette å kunne bidra og hjelpe til at dette eventet får fortsette å vokse og lykkes i Norge, år etter år.