Geocaching

En utendørs aktivitet for små og store i alle aldre!

Les mer om geocaching

Grunneier?

Har du oppdaget en cache som du vil ha fjernet? Kontakt oss, så hjelper vi deg! Vil du vite mer, kan du lese vår infoside for grunneiere.

Les mer og kontakt oss

Media?

Er du journalist og vil skrive om geocaching? Ta en titt på vår infoside for media.

Les mer og kontakt oss

Geocaching i Norge

Geocaching i Norge er en interesseorganisasjon for alle geocachere i Norge.

Les mer om foreningen her

Meld deg inn i Geocaching i Norge

Siste saker

Sak 2016-08-02 Ny GiNo-geocoin

Dato: 30.08.2016

Sak:
Etter årsmøtet ble ideen om en ny GiNo-geocoin luftet.

Styrets vedtak:
Som et tilbud til medlemmene ønsker vi å få laget en ny GiNo-geocoin.

Budsjettet blir på kr 20 000. Foreningen har god nok økonomi til å bære hele kostnaden uten behov for forhåndssalg.

Hvis det er innenfor budsjettet, ønsker vi å få produsert opptil 250 coiner.
– 200 i en valør, som selges til alle som vil ha (medlemmer får kjøpe til redusert pris).
– 50 i en annen valør, som kun selges til medlemmer (maks 1 per medlem).

Den endelige salgsprisen må settes når kostnaden per coin er klar. Coinen vil selges med en viss profitt.

Protokollfører:
Thomas Fredriksen
Leder

Sak 2016-08-01 Søknad om støtte til event

Dato: 23.08.2016

Sak:
GiNo har mottatt søknad om støtte til buttons som skal deles ut på eventet Lost Cache – 10 år etter (https://www.geocaching.com/geocache/GC6GDPG_lost-cache-10-ar-etter).

Det ble søkt om kr 500,-

Styrets vedtak:
Søknad om støtte innvilges delvis, kr 250, med forbehold om at våre retningslinjer for eventstøtte følges.

De er som følger: GiNo må profileres på lik linje med andre sponsorer i cachebeskrivelsen, både tekst, logo og lenke.
Dersom andre sponsorer profileres på selve buttonsene, skal GiNo også profileres der.

Protokollfører:
Thomas Fredriksen
Leder

HQ Duck Dash – TB race

GC_DuckRace

Dette er en norsk oversettelse av det viktigste som står i geocaching.com sitt blogginnlegg om HQ Duck Dash. Vi har etter beste evne oversatt og håper det ikke er noen feil, men vi kan ikke garantere – så derfor påpeker vi at det er det som står på de offisielle geocaching.com sidene som gjelder. I blogginnlegget på geocaching.com er det også noen videoer som det ikke er linker til her – de er litt vanskelige å gjenskape på norsk 😉

Den 30. august 2001 så aktiverte grunnelggeren av geocaching.com Jeremy Irish verdens første sporbare reisevenn, TB1. Jeremy sier: «Da vi først startet med sporbare så slap jeg 7 Dødlige Ender løs i verden.» Hver av de sporbare endene fikk navn ut fra de 7 dødssyndene, så de dødlige endene fikk navnene Misunnelse, Latskap, Hovmod, Fråtseri, Begjær, Grådighet  og Vrede. Og så ble de sendt ut i verden for å reise fra geocache til geocache. (Den Gårdige Anda ble plassert i en cache som aldri ble publisert på geocaching.com og kan fortsatt være gjemt et sted i Virginia.)

Og slik startet et spill i spillet: sporbare – eller resievenner som vi også kaller dem på norsk. I dag er det mer enn 2 655 951 sporbare som resier rundt i verden – de får venner, skaper minner og venter tålmodig på å fullføre oppgaven sin.

For å feire at det er 15 år siden første sporbare ble sluppet så arrangerer geocaching.com et verdensommspennende TB race med de reincarnerte Dødlige Endene. Og du er invitert til å være med!

TB racet vil begynne 20. juli 2016 klokka 12:01 am PST (det er 20. juli 09:01 i Norge) og avsluttes 20. august 2016 klokka 11:59 pm PST (21. august 8:59 i Norge).

Hvordan bli med på HQ Duck Dash:

  1. Få fatt i en ny sporbar som ikke er registrert på geocaching.com enda. De kan gjerne ha «ande-tema», men det er ikke et krav. (Pro Tip: IKKE legg ut den sporbare i en geocache før 20. juli 2016. Du kan godt legge den ut senere, men all bevegelse FØR 20. juli diskvalifiserer den sporbare.)
  2. Aktiver den sporbare – det kan du gjøre før 20. juli 2016 – men IKKE legg den ut før den 20ende.
  3. Skriv inn din sporbares oppgave. (Pro Tip: Legg inn instruksjoner om hvordan den sporbare skal komme til et geocaching event den 20. august som er den Internationale Goecaching Dagen.)
  4. Les HQ Duck Dash Code of Honor. Blir du med på TB races så må du følge disse reglene. Nederst på siden finner du en norsk oversettelse av disse Code of Honor.
  5. Du må fylle inn dette «signup skjema» FØR 17. juli 2016. (Det finnes noen «offisielle Deadly Duck tags» som automatisk er med.) Du må være over 18 år for å delta.
  6. Følg med på din sporbares vei til et geocaching event på den Internasjonale Geocaching Dagen.

Hvordan vinne?

Først og fremst er alle som deltar vinnere! Alle eiere av sporbare som er med vil få en HQ Duck Dash badge på profilen sin.

For å være med å konkurrere om de andre premiene så MÅ den sporbare avslutte sin reise på et geocaching event den 20. august 2016 – den Internationale Geocaching Dagen. De som får 1ste, 2dre og 3je plassen i de følgende kattegoriene vil bli valgt ut og omtalt av Geocaching HQ, og på den måten får evig og internationalt tillatelse til å skryte av sin bragd.

Beste Sporbar Bilde

Denne utmerkelsen gis til den sporbare med det beste bildet fra TB races som bestemt av HQ. For å bli med i vurderingen må fotoet sendes inn via dette skjema av den som tok det originale bildet.

Beste Log

Denne utmerkelsen gis til den sporbare med den mest inderlige, episke og/eller generelt underholdende log som bestemt av HQ. For å bli med i vurderingen  må loggen sendes inn gjennom dette skjema (av den som eier den sporbare eller den som skrev loggen).

Lengste reise.

Denne utmerkelsen går til den sporbare som har reis lengst mellom geocacher fra 20. juli til 20. august.

Innom flest geocacher.

Denne utemerkelsen går til den sporbare som har vært «droppet» eller «visited» flest ulike geocacher i tidsrommet fra 20. juli til 20. august.

Hilst på flest geocachere.

Denne utmerkelsen går til den sporbare som har vært grabbet eller flyttet av flest ulike geocachere mellom 20. juli og 20. august.

Hvis du er klar til å delta så finn en ubrukt sporbar, registrer den og fyll ut skjema som beskrevet over. LYKKE TIL!

HQ Duck Dash Code of Honor

Oversatt til norsk:

Blir du med på HQ Duck Dash så godtar du følgende:

Sporbaretikette er viktig fordi 1) det sikrer morsom og fair konkurranse og 2) fremmer fred i verden. Alle deltagere erkenner at racet kun er for moroskyld og godtar å oppføre seg ordentlig og å ha gode manerer ved blandt annet:

  • Aldri, under noen omstendigheter, jukse med logger eller sporbare (sofa logging mm ol)
  • Altid logge at du har tatt en sporbar fra en geocache så raskt som mulig
  • Altid flytte sporbare på riktig måte, selv om det er din bitre konkurrents sporbare på vei til å vinne over deg…
  • Ikke lag kaos i universet ved å sende flere sporbare med samme kode avgårde.

Deltagere forstår at denne listen er på ingen måte komplett og godtar at men ikke skal se etter mulige omveier eller snarveier av noe slag.

Deltagere er inneforstått med at om man bryter denne «Code of Conduct» så setter man på spill 1) eksistensen av lek og moro i verden og 2) din sporbares mulighet til å gi deg heder og ære. Siden det er mange millioner mennesker som bedriver geocaching og Geocachin HQ har et begrenset antall droner, så skjønner alle deltagere at HQ ikke har mulighet til å håndheve alle disse reglene, men, hvis man bryter disse reglene så risikerer man at ens kjære sporbare blir diskvalifisert (seriøst!).