Sistelogger – desseverre lagt ned

Sistelogger har vi dessverre måttet avvikle.

Grunnen er at geocaching.com har strammet inn på reglene om hva man kan hente ut av informasjon fra nettstedet deres. Å hente ut store mengder logger, slik vi gjorde for sistelogger, er ikke lenger lovlig. Og det er ingen muligheter for unntak eller lemping av disse reglene. Derfor må vi avslutte sistelogger.Dette beklager vi, men det er lite vi kan gjøre.