Velkommen til X-Mjøs kalenderen for 2023.
Dette er adventskalenderen for Mjøsområdet, eller rettere sagt det utvidede Mjøsområdet. Dette inkluderer alt fra Valdres, Land og Hadeland, til Gausdal, Sør-Gudbrandsdalen, Hamar, Elverum Åmot, Stor-Elvdal og Trysil. Altså, store deler av Innlandet fylke.

Det blir to tellende eventer i perioden, ett i gamle Hedmark og ett i gamle Oppland.

Påmelding som utlegger:
Finn en ledig dag, og send forespørsel til mailadressen under. Tildelt dag er ikke bekreftet før den er oppført i tabellen nedenfor. Av hensyn til poenggivningen må utleggene være en geocache, ikke et event.
For at flest mulig skal ha mulighet til å delta, tillater vi kun en påmelding pr. nick.

I løpet av adventstiden blir resultatene fortløpende publisert her.

Mailadresse for påmelding: geocaching@rudberg.as

Oversikten over utlegg og poenggivning ligger på ekstern nettside.

GÅ TIL UTLEGGs- OG POENGLISTE


Av regler forholder vi oss Groundspeak sitt regelverk og reviewernes melding som står i blått lengre ned på siden.
For arrangøren blir Groundspeak sine regler bekreftet i det øyeblikk cachen blir publisert, og logging må skje etter dette tidspunkt.

Som adventscache er det også bra med en stor boks, minst mulig micro. Cachen er helst tradisjonell, men lette multier eller mysteryer er også velkomne. Det er fint om den ikke er plassert flere timer fra nærmeste vei.

Alle må benytte seg av felles navnestandard, som f.eks. for 1/12 er: X-Mjøs#01 – Cachenavnet . Nøyaktig prefix ser du i påmeldings-tabellen over.
Utlegget samt poenggivning blir automatisk registrert og utregnet, og det er derfor AVGJØRENDE at man er pinlig nøyaktig med navnestandarden.

Avvik vil forekomme, og for mest mulig korrekt publisering og poengivning ønsker vi at utlegger sender GC-koden på epost adressen for påmelding så snart siden er registrert. Denne vil bli konfidensielt behandlet, og kun brukt i datateknisk sammenheng.

All korrenspodanse vedrørende utlegg skjer mellom reviewerne og hver enkelt utlegger. Arrangøren har ingen kontroll på om, når eller hvor cachene blir publisert.

Vi presiserer at lokasjonen som står oppført på hver enkelt utlegger kun er bostedsområde. Det geografiske området til kalenderen er stort, og dette hjelpemiddelet gjør at man i de fleste tilfeller kan skrenke inn utleggsområdet den aktuelle dagen til en radius på kanskje 50 kilometer.

Det er fint om cachen er plassert i (det utvidede) Mjøsområdet, som selvsagt inkluderer både Valdres, Land, Hamar, Elverum, Trysil, Hadeland, Gausdal, Løten, Sør-Gudbrandsdalen, Åmot, Stor-Elvdal og vel så det.
Det vil kun være èn cache pr dato. Når 24 cacher er på plass i kalenderen, er den fullsatt.

Praktiske opplysninger angående innsending av geocacher til godkjenning:
Send inn cachen til godkjenning i god tid før ønsket publiseringsdato og skriv i kommentarfeltet til reviewer at det er en adventscache og be om ønsket publiseringsdato. Absolutte siste frist for innsending er 14 dager før publiseringsdato. 

Melding fra reviewerne:

Hei dere.
Det er snart advents- og juletid, og mange geocachere går med planer for nye utlegg i ulike kalendre i hele Norge. Dette er også en travel tid for oss kontrollører, og vi ønsker derfor å informere litt om kjøreregler og rutiner.
Vi tilbyr å publisere cacher på ønsket dato og tid i perioden 1.søndag i advent til og med 31.12.23. Innsending kan skje fra 01.10.23.
Ingen utleggere kan bli lovet en eksklusiv dato i eget område. Kontrollørene forholder seg direkte til cacheeier.
Publisering på dato og tid er et tilbud som vi reviewere ønsker å gi til det norske miljøet. Vi ønsker ikke at dette misbrukes. Alle skal ha lik mulighet til å finne og logge adventscachene.
Det skal ikke gjøres avtaler med en spesiell reviewer, men alle cachene meldes inn på vanlig måte.
Vi har ikke mulighet til å hjelpe til med utforming av cachesider, HTML-koding, eller å legge inn eller samordne bilder/logoer/grafikk på cachesidene. Dette må utlegger selv ordne.
Vi ønsker at cachen må være i køen, ferdig og klar til publisering, senest 14 dager før ønsket publiseringsdato. Dette for å sikre publisering til ønsket dato og tid. Logg og cachebeholder skal være på plass ved innmelding.
Når cachen er sendt inn, kontrollert og låst, vil den forbli låst. Ønsket dato og tid kan IKKE forandres. Ønsket dato og tid må også presiseres i en reviewernote i hver enkelt cacheoppføring. Innmeldinger uten angitt dato og tid, kan bli publisert med det samme.
Forespørsel om ledige koordinater: Opprett en GC-kode og send mail til en av kontrollørene med GC-kode.
Cacher uten ønsket dato publiseres som vanlig. Hvis kun dato er oppgitt, velger reviewer selv tid.
Med vennlig hilsen
Makuta Teridax, Protea Sangomas, Hexa Nomos, Poltrona Polaris og NonaNorwegianAdiutor

Konkurranser

I år er blir det flere muligheter til å kjempe om en plassering i kalenderen. Det blir avholdt konkurranser med premiering på nyåret. Mer om konkurransene finner du nedenfor.

 

Årets adventscacher

Poengregler for utregning av årets adventscacher:

  • Funnet samme dag som utleggelse 3 poeng
  • Funnet fra dag 2 til og med dag 5 etter utleggsdato 2 poeng
  • Funnet fra og med dag 6 etter utleggsdato 1 poeng

Eksempel: Utlegg 1. desember gir 3 poeng den 1. desember, 2 poeng den 2., 3., 4., 5. desember, og 1 poeng fra den 6. desember og ut perioden.

 • Det gis 3 poeng til cacheutlegger (imidlertid får man poeng kun for en cache i perioden i de situasjoner det er samme utlegger på flere cacher).
 • Deltagelse på event gir 3 poeng.
 • Det gis premier til de 3 første nickene.
 • Om det er flere på samme poengsum vil den som har høyest antall  3 poengere vinne. Om det fremdeles er likt vil antall 2 poengere vinne.
  Om det fremdeles er likt vil vinneren trekkes blant kandidatene.
 • Sofacaching godtas ikke. Alle med eget nick må personlig logge hver enkelt cache for å delta i konkurransen.

 

Årets logg

Denne konkurransen skal stimulere til å skrive gode logger. De behøver ikke nødvendigvis være så lange, men innholdet betyr vel så mye.
En jury bedømmer alle X-Mjøs loggene etter at konkurranseperioden er over.

Årets strebere

Alle som klarer å logge samtlige X-Mjøs cacher mellom 1/12 til 31/12 vil bli premiert. Alle 24 cacher må logges for å være kvalifisert.

Årets juniorer

Yngre geocachere vil bli premiert hvis de deltar som utlegger og/eller finnere i X-Mjøs kalenderen.
Ønsker man å motta premie, MÅ man møte på premieutdelingen som blir avholdt etter jul. Dette blir arrangert som eget event når smittesituasjonen tilsier det.

Årets utleggere

En jury bedømmer utleggene, og kan premiere opp til flere utleggere som deltar i lukene fra 1.desember til selveste julaften 24. desember.

 

Premieutdeling

I januar blir det premieutdeling. Dette blir en sosial happening, der det blir spredd heder og godord ikke bare til vinnerne men også alle andre.