Xmas Oslo 2021

Her er resultatet fra adventscachingen i 2021:

Beste geocache, hvor det var mange gode cacher, men juryen valgte disse tre:

 1. FamV17 «Xmas1 Musevisa«
 2. Toaas «Xmas18 Og alle hjerter gleder seg«
 3. + Siv «Xmas6 Nilsmesse«

Beste logger er:

 1. V&V
 2. srefre65
 3. aaahhh…

Årets adventscacher finner du oversikt over HER. Å bemerke er at nummer 3 og 4 på denne liste er hhv Impala63 og Ulva2004, men de er adventscachegeneraler og derfor ikke med i konkurransen. Dermed er det TWERTH som tar 3je plassen:

 1. Pilt73
 2. srefre65
 3. TWERTH

Årets lottocacher – konkurranse preget av tilfeldigheter og om en er litt heldig – og logge mange andventscacher gir større sannsynlighet for å vinne. Les om reglene langt ned på denne siden.

Resultatet for 2021 finner du HER.

 1. roskoi
 2. Evelynet
 3. Rhoel

Det blir også i år en adventskalender i Oslo! Ta kontakt med Ulva2004 hvis du vil legge ut en cache eller lurer på noe annet! Hun er «adventsgeneral» i år også!

Det blir omtrent samme opplegget som tidligere og med fortsatt litt korona-justering. Reviewerne skriver:

På grunn av COVID-19 og smittevernreglene, ber vi innstendig om at det heller ikke i 2021 legges ut godteri, kaker og liknende i årets advents- og julecacher. Hvis det legges opp til å møtes til organisert samling på eller ved adventscachene, gjelder reglene for arrangører fullt ut. Samme tiltak gjelder da som for eventene, og arrangøren er fullt ut ansvarlig opp mot myndighetene. Reviewerne ber de som eventuelt samles, om å utvise forsiktighet som et spesielt tiltak i den spesielle situasjonen vi fortsatt er inne i.

Her er reglene fra reviewerne om eventer. Følg med for dette kan endre seg hvis situasjonen endrer seg ellers i Oslo-området.

Her kommer cachene etter hvert som de publiseres.

Det er i år som tidligere adventscache-konkurranse hvor poengene holdes orden på av pstray som legger ut poengene og overisktene. Se lenger nedover siden her for konkurransereglene – og lykke til!

Bokmerkeliste hos geocaching.com med alle Xmas-cachene laget av pstray finner du når advent starter.

Her er opplegget for i år:

Følgende oppfordringer gis til alle cacheutleggere (ingen krav, kun en oppfordring):

 1. Lukenummeret kalles: «XmasLUKENUMMER» og så resten av navnet. Dette for å skille ut adventscacher i Oslo-området. (eks.»Xmas02 Fantomet, Ånden som går» Ingen mellomrom mellom Xmas og LUKENUMMER, deretter mellomrom og deretter cachenavn. Lengden på cachenavn er begrenset og dette gir mest mulig tegn til selve navnet)
 2. Helst ikke mikro cacher, altså fortrinnsvis cacher hvor det er plass til litt inn i.
 3. Relativ enkel adkomst. Altså ikke cacher hvor det er en utfordring å komme til. Oslo-kalender er ment slik at alle som vil skal kunne delta.
 4. Cachetype er valgfri, men mystery cacher som krever 140 i IQ, svart belte i Google eller spesialutstyr bør utelates.
 5. Det er veldig fint med ekstra waypoints som f.eks. parkeringsplasser, stistart i beskrivelsen evt. beskrivelse av offentlig transport muligheter. Mange som deltar har ikke bil.
 6. Cachene bør være tilgjengelig 24/7 da ikke alle kan ta seg fri fra jobb og mange er opptatt på kvelden og stikker bort rett før midnatt for å logge samme dag.
 7. Refleksløype er bra, men bruk sunn fornuft mht. avstand og terreng. Si gjerne litt om forholdene hvis det er ekstra krevende.
 8. Adventscacher er mye besøkt på kort tid, og gjerne med lykt om kvelden, så når du legger ute en cache: tenk på at besøkende ikke skal skremme eller forstyrre de som bor i nærheten, komme for nærme hus eller dyr på beite o.l.

Dette er kun en oppfordring til cacheeiere. Retningslinjene er det Groundspeak som står for!

Lever cachen din i tide til review!

Vi har tidligere skrevet om regler for publisering av cacher (når de må være inne etc.) og det finner du HER. Det viktigste er:

Vi ønsker at cachen må være i køen, ferdig og klar til publisering, senest 14 dager før ønsket publiseringsdato. Dette for å sikre publisering til ønsket dato og tid. Logg og cachebeholder skal være på plass ved innmelding.

Ut i fra tidligere års erfaring er det stort press på reviewerne i perioden. Som pliktoppfyllende og seriøse cacheeiere hjelper vi dem ved å dempe presset hvis vi har mulighet til det. En måte å hjelpe, er å være tidlig ute.

Hva er Oslo-området?

Dette er selvsagt en begivenhet som også inkluderer «dalstråka kring hovedstaden». Vi benytter derfor indre lokaltrafikk til NSB som normgivende. Det vil si aksene Asker, Lillestrøm og Ski. I tillegg bør man tilstrebe å søke mot midten (Oslo rådhus) slik at man ikke legger cachene så langt ut i randsonen som mulig (hensikten er vel at så mange som mulig skal ha anledning til å besøke cachene).

Adventskonkurransene

For å legge til en ekstra dimensjon er det som nevnt lagt opp til noen konkurranser i perioden. Du finner poengoversikten HER. En stor takk til Peder Stray som igjen fikse alt det tekniske rundt poeng oversiktene

Årets adventscacher

Poengregler for utregning av årets adventscacher:

 1. FTF 3 poeng. Kommer de første som en gruppe får alle i gruppa 3 poeng.
 2. Funnet samme dag som utleggelse 2 poeng
 3. Funnet i løpet av cacheperioden 1 poeng

Noen presiseringer til konkurransen:

 • Konkurransen er aktiv i perioden 01.12 til 31.12 (kl 23:59)
 • Det gis FTF til alle nick i samlet tropp som finner cachen først.
 • Om det legges ut flere adventscacher samme dag, er det kun første publiserte cache som teller i konkurransen. Primært ønskes det at det kun legges ut en adventscache pr dag.
 • Overnevnte regel gjelder ikke for 24.desember. Denne dag kan en eller flere publisere så mange cacher den / de ønsker og samtlige teller med i konkurransen.
 • Det gis 3 poeng til cacheutlegger (imidlertid får man poeng kun for en cache, gjelder også for 24. desember).
 • Et nick kan i utgangspunktet bare legge ut for en dag. Om vi mot formodning ikke skal få nok utleggere gis det imidlertid åpning for at et nick kan legge ut for flere dager og få poeng for hver dag.
 • Hvis en cache ikke publiseres dagen den burde publisere og koordinatene gis ut før publisering får alle som finner den i løpet av konkurranse periode, 1 poeng uansett når den er funnet
 • Det gis premier til de 3 første nickene.
  • Om det er flere på samme poengsum vil den som har flest 3 poeng vinne, om det fremdeles er likt vil antall 2 poengere vinne. Om det fremdeles er likt vil vinneren trekkes blant kandidatene.

Beste logg og beste cacheopplevelse

For «Beste logg» og «Beste cacheopplevelse» er det oppnevnt en jury pr kategori som vil vurdere og rangere.

Hovedkriteriene for beste logg blir som i fjor Den gode loggen. Men selvsagt kan en god logg være så mye mer.

For beste cacheopplevelse er ikke kriteriene ferdig utarbeidet (og blir mest sannsynlig aldri publisert).

I forkant av premiering vil det bli publisert de nominerte i begge kategoriene. Vi håper at alle nominerte kan delta ved premieseremonien.

Årets lottocacher

Oversikt over statusen finner du her: KOMMER

Denne konkurransen er ment å stimulere alle til å komme seg ut på tur uten at man ønsker å delta i noe FTF-race. Som konkurransekategorien indikerer vil konkurransen være preget av tilfeldigheter og om er litt heldig. Reglene er stort sett som i fjor med en justering på antall poeng som deles ut basert antall funn på trekningtidspunktet.

Konkurransereglene er som følger:

 • Konkurransen har varighet mellom 01.12 og 31.12
 • Konkurransen baserer seg på antall funn-logger
 • Når en geocache har vært ute i 7 dager, vil opp til 7 tilfeldige posisjoner blant disse loggene velges og få poeng.
  • Eks: Adventsluken for 1.desember trekkes basert på alle registrerte funnlogger kl 23:59 8.desember
 • Antall maks poeng avhenger av hvor mange logger som er registrert på trekningtidspunktet.
  • mer enn 25 funn – maks 7 poeng og nedover
  • mellom 20 og 24 – 6 poeng og nedover
  • mellom 19 og 15 – 5 poeng og nedover
  • mellom 14 og 10 – 4 poeng og nedover
  • mindre enn 10 – 3 poeng og nedover
 • Cacheutlegger får automatisk 4 poeng
 • De 3 beste lottocacherne premieres.

Premieseremonien blir nærmere annonsert men sannsynligvis første normal Oslo ‘tisch i 2021 hvis det er mulig uten at vi får problemer med å overholde koronareglene.

Og det viktigste er, kos dere, slappe av, ha det gøy. Det er Advent. Det er masse annet å stresse over i desember.